Nieuws

Trots op hoog aantal geslaagden vmbo-scholen

donderdag 11 juli 2019

Onze acht vmbo-scholen hebben bijzonder hoge slagingspercentages bereikt afgelopen schooljaar. Het gemiddelde percentage bedroeg 97,5 %, ruim boven het landelijk gemiddel…

Lees verder
Mbo veiligheidsopleidingen van Vitalis onder één dak met Scala vmbo

maandag 24 juni 2019

Om de verbinding tussen onze vmbo- en mbo-scholen vanaf het nieuwe schooljaar duidelijker zichtbaar te maken, komt er een intensieve …

Lees verder
Spetterende finale Actie #Doessouf levert ruim € 22.500,- op voor ziekte SCA

donderdag 6 juni 2019

Donderdagmiddag 6 juni was een prachtige en vooral emotionele afsluiting van de geweldige doneeractie #Doessouf. De samenwerking van o.a. Alber…

Lees verder

ROC West-Brabant, samen met de regio!

ROC West-Brabant is de grootste beroepsonderwijsinstelling (praktijkonderwijs, vmbo en mbo) in West-Brabant, sterk verbonden met het regionale werkveld. Werkenden en afgestudeerden bieden we bij- en nascholing in het eigen vakgebied. Voor anderstaligen en kwetsbare jongeren zijn er diverse mogelijkheden om met een diploma de arbeidsmarkt te betreden.

Maak jezelf kansrijk en wendbaar voor je toekomstige carrière.

Lees verder

> 26.000

Studenten en leerlingen

53

Locaties

> 16.000

Stagebedrijven in de regio

± 90%

Geslaagden vmbo en mbo

Opleidingsaanbod

vmbo

mbo

Praktijkschool

Internationale schakelklas

VAVO

Basiseducatie NT2

Bedrijfsopleidingen

OVO