Betaling BBL opleidingskosten

Toelichting voor BBL-studenten

Als je een BBL-opleiding volgt op een van de colleges van ROC West-Brabant, dan ontvang je een factuur van de opleidingskosten. Je bent als student zelf verantwoordelijk voor betaling van je cursusgelden en lesmaterialen.

Voorheen was het mogelijk om de opleidingskosten rechtstreeks aan je werkgever te factureren, maar deze mogelijkheid is komen te vervallen. En daarmee is ook de bijbehorende derden-verklaring vervallen.

Wanneer je werkgever betaalt

Sommige werkgevers zijn bereid om opleidingskosten voor hun BBL-medewerkers te betalen. Is dat bij jou ook het geval? Dan heb je twee mogelijkheden: 

  1. Jij betaalt de factuur zelf aan ons college en declareert de kosten bij de administratie van je werkgever; of
  2. Jouw werkgever betaalt de factuur namens jou aan ons college o.v.v. het factuurnummer en je studentnummer.

Beide mogelijkheden passen binnen de huidige fiscale wet- en regelgeving. Onze opleidingskosten worden vrijgesteld van btw gefactureerd en kunnen vrijgesteld van loonheffing worden vergoed. Het is daarom niet noodzakelijk dat facturen voor de opleidingskosten op naam van de werkgever staan.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de financiële administratie van ROC West-Brabant via 076-5048270 of per mail aan debiteuren@rocwb.nl.