Teken jij ook het manifest Samenstadjesterker?

Beste collega's, 

Deze week wil ik graag eens een heel andere insteek gebruiken voor mijn weblog. Misschien heb je al iets in de krant gelezen over het Manifest Samenstadjesterker. Ik doe een persoonlijk beroep op jou: doe je mee en teken je het manifest? 

Dat kun je doen op www.samenstadjesterker.nl

Waarvoor teken je dan?

Een aantal bestuurders uit de sectoren onderwijs, zorg, financiële instellingen en bedrijfsleven in West-Brabant heeft het plan opgevat de samenwerking tussen de beide gemeentes Bergen op Zoom en Roosendaal te stimuleren waardoor West-Brabant als geheel sterker wordt.

Met name waar het gaat om gemeentelijk overstijgende initiatieven of ontwikkelingen wordt te vaak in concurrentie getreden in plaats van gezamenlijk op te trekken. 

René Mol, Guust Verpalen, Hans Ensing, Jan Pelle en Ed Vreman en ik hebben het manifest opgesteld. Dat roept op om samen op te trekken als gemeentes in grootschalige projecten en ontwikkelingen om daarmee kansrijker te zijn in het creëren van een divers aanbod van werkgelegenheid, goede faciliteiten op scholingsgebied, een goed vestigingsklimaat voor de jongere bevolkingsgroep als tegenwicht voor de vergrijzing.

De regio West-Brabant moet volgens ons gezamenlijk een antwoord geven op de volgende problemen:

  • Demografische ontwikkeling: sterke vergrijzing
  • Een industriële ontwikkeling die te eenzijdig op enkele thema's wordt ingezet
  • Een woonklimaat dat niet aantrekkelijk is voor jongere mensen (te veel jongeren trekken weg)
  • Een vestigingsklimaat dat niet aantrekkelijk genoeg is voor bedrijven waardoor de meer arbeidsintensieve maakindustrie nauwelijks meer keuzes maakt voor West Brabant
  • In het beleid over de zorg en het onderwijs constateren we grote verdeeldheid, diversiteit en concurrentie tussen de gemeentes. Daarmee lopen we het risico dat er op termijn in de regio eerder minder dan meer faciliteiten zullen zijn.

Je herkent ongetwijfeld de problematiek, soms ook met gevolgen voor ons ROC. Daarom leveren wij graag een bijdrage aan het oplossen van de problemen en helpen we graag mee aan een sterk West-Brabant waar het goed leven en werken is. Daarom ondertekent ROC West-Brabant het manifest.

Het manifest richt zich tot de gemeenteraden van Bergen op Zoom en Roosendaal en de overige gemeentes in West-Brabant. Gemeentes die gezamenlijk optrekken, zijn beter in staat zijn om succesvol, maar vooral ook concurrerend, te kunnen optrekken naar andere regio's als de Randstad, Zeeland en Oost-Brabant.

In het manifest staat een aantal concrete handvatten die bruikbaar zijn in de coalitievorming en het coalitiebeleid, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Doe je mee, teken je mee?

En bij vragen: bel of mail mij!

door Bink, Mia om 14:05 in Rob