Adviesgesprek Passend onderwijs aanvragen

Je wilt je aanmelden bij een mbo-opleiding van ROC West-Brabant en je hebt een functiebeperking of een chronische ziekte?

Dan kun je misschien wel wat extra ondersteuning gebruiken. Het is dan prettig als je aan kunt geven dat er rekening met je moet worden gehouden. Het Servicecentrum Studie & Beroep wil daar graag voor jou een rol in spelen. Bij ons werken trajectadviseurs Passend Onderwijs die jou kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze of bij het in beeld brengen van de juiste ondersteuning.

Voor wie?

Er kunnen heel wat oorzaken zijn, zichtbare en onzichtbare, waardoor je studie wordt bemoeilijkt. Te denken valt aan:
· een psychische beperking (ADHD, NLD, borderline,autismespectrumstoornis) 
· een visuele handicap (blind of slechtziend) 
· een auditieve/communicatieve handicap (doof of slechthorend, TOS)
· een motorische handicap (bewegingsbeperking) 
· een chronische ziekte (astma, epilepsie) 

ROC West-Brabant wil maatwerk leveren en ziet het als een uitdaging met jou te zoeken naar een passende opleiding, zodat je deze met succes kan afronden.

Passend Onderwijs | Ondersteuningsprofiel

De trajectadviseurs Passend Onderwijs van het Servicecentrum Studie & Beroep willen graag in een zo vroeg mogelijk stadium met jou in contact komen. Liefst al voor de open dagen van de opleidingen. We bespreken dan wat de mogelijkheden zijn en wat de problemen zijn die zich voor kunnen doen bij het volgen van een beroepsopleiding. We brengen scherp in beeld welke extra ondersteuning je nodig hebt om je opleiding met succes te kunnen afronden. We verliezen daarbij de relatie met de arbeidsmarkt niet uit het oog. Ook als je tijdens je opleiding tegen problemen aanloopt, kun je bij ons terecht voor advies. In ons ondersteuningsprofiel lees je welke ondersteuningsmogelijkheden op al onze mbo-colleges beschikbaar zijn voor studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Een adviesgesprek Passend Onderwijs aanvragen?

Gebruik onderstaand formulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.