Passend onderwijs

Je wilt je aanmelden bij een mbo-opleiding van ROC West-Brabant en je hebt een functiebeperking of een chronische ziekte?

Dan kun je misschien wel wat extra ondersteuning gebruiken. Het is dan prettig als je aan kunt geven dat er rekening met je moet worden gehouden. Het Servicecentrum Studie & Beroep wil daar graag voor jou een rol in spelen. Bij ons werken gespecialiseerde trajectadviseurs Passend Onderwijs die jou kunnen helpen bij met maken van de juiste keuze of bij het in beeld brengen van de juiste ondersteuning.


Voor wie?

Er kunnen heel wat oorzaken zijn, zichtbare en onzichtbare, waardoor je studie wordt bemoeilijkt. Te denken valt aan: 

· een psychische beperking (ADHD, NLD, borderline, vormen van autisme) 
· een visuele handicap (blind of slechtziend) 
· een auditieve/communicatieve handicap (doof of slechthorend, ESM) 
· een motorische handicap (bewegingsbeperking) 
· een chronische ziekte (astma, epilepsie) 

ROC West-Brabant wil maatwerk leveren en ziet het als een uitdaging met jou te zoeken naar een passende opleiding, zodat je deze met succes kan afronden.


Neem tijdig contact op!

De gespecialiseerde trajectadviseurs Passend Onderwijs van het Servicecentrum Studie & Beroep willen graag in een zo vroeg mogelijk stadium met jou in contact komen. Liefst al voor de open dagen van de opleidingen. We bespreken dan wat de mogelijkheden zijn en wat de problemen zijn die zich voor kunnen doen bij het volgen van een beroepsopleiding. We brengen scherp in beeld welke extra ondersteuning je nodig hebt om je opleiding met succes te kunnen afronden. We verliezen daarbij de relatie met de arbeidsmarkt niet uit het oog. Ook als je tijdens je opleiding tegen problemen aanloopt, kun je bij ons terecht voor advies.


Meer informatie

Voor algemene vragen, informatie of een afspraak kun je contact opnemen met:

Servicecentrum Studie & Beroep
Trivium 76
4870 AR Etten-Leur

Peggy Brocatus 
tel. 076-5733342 
p.brocatus@rocwb.nl 

Jenny Marijnissen
tel. 076-5733352
j.marijnissen@rocwb.nl