Internationale Schakelklas (ISK)

De Internationale Schakelklas (ISK) is voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. In een periode van anderhalf tot twee jaar doorloop je een opleiding die de doorstroom naar het regulier voorgezet onderwijs of het middelbare beroepsonderwijs (mbo) mogelijk maakt.

Hierbij richt het zich met name op Nederlands als Tweede Taal (NT2), maar wordt er ook aansluiting gezocht bij de kernvakken, zoals biologie, verzorging, rekenen / wiskunde,  Engels, digitale vaardigheden, oriëntatie op onze maatschappij, oefeningen in sociale vaardigheden, creatieve vorming en verkeer en burgerschap. Door middel van activiteiten als schaatsen, cultuur- en sportprojecten worden de maatschappelijke en culturele verschillen met de Nederlandse samenleving overbrugt en centraal gesteld.

Het ROC West-Brabant biedt met een diversiteit aan colleges en scholen verschillende keuzemogelijkheden in sterk en aantrekkelijk mbo, vmbo en Educatie. In West-Brabant is het onderwijsaanbod van ISK te volgen bij ISK Breda en ISK Bergen op Zoom. 

Aanmelden

  • Download het aanmeldformulier
  • Volledig invullen en ondertekenen
  • Kopie maken van Paspoort of ID-kaart van leerling en ouder(s)
  • Alles opsturen naar ISK Breda of ISK Bergen op Zoom

Aanmeldformulier


Het bijzondere van de Internationale Schakelklas

  • Regionale functie
  • Drempelloos
  • Continue instroom
  • Individuele begeleiding op pedagogisch en didactisch gebied
  • In korte tijd zelfredzaam in de Nederlandse Taal
  • Betere aanpassingsmogelijkheden in de Nederlandse maatschappij