Zorg & Welzijn

Jouw hart klopt voor zorg en welzijn van anderen

In de branches Gezondheidszorg en Welzijn help je mensen om zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed te voelen. Vanuit jouw specialisme begeleid en verzorg je mensen. Jouw doel is dat de mensen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en zich beter voelen.

Hoe dankbaar kan jouw werk zijn! Bij ons Vitalis College (Breda) en Kellebeek College (Roosendaal) maak je kennis met werken in zorg en welzijn.

Wat is mooier dan je medemens te helpen

De Gezondheidszorg richt zich op het fysieke oftewel het lichamelijk welzijn. Binnen het vakgebied Welzijn draait het om het motiveren en stimuleren van mensen. Denk aan kinderen, jongeren, buurtbewoners en mensen met een beperking. Samen met je collega's én met verschillende instanties zorg je voor een goede ontwikkeling en een beter woon-, leef- en werkklimaat.

Ben jij geschikt voor een baan in zorg en welzijn?

Ieder mens is uniek. Van jong tot oud, van gezond tot mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hoe mensen zich ontwikkelen hangt af van hun geestelijke en lichamelijke gesteldheid, levensfase en sociale klasse. Je moet je daarom kunnen inleven en openstellen voor de verschillen in mensen en hun zorgbehoeften. Daarbij komt een flinke dosis mensenkennis je goed van pas.

Lees meer...

Aanmelden mbo

Verpleging & Verzorging

Maatschappelijke zorg

Assisterenden Gezondheidszorg

Pedagogisch werk

Onderwijsassistent