Bekendmaking

Het tijdspad vanaf de verkiezing tot en met de bekendmaking is als volgt:

  • 11 - 29 maart           Informeren van de docenten / studieloopbaanbegeleiders op de colleges
  • 18 maart – 5 april   Openstelling aanmelding via docenten / slb ‘ers en online en off line
  • 8 – 12 april               Jurering inzendingen en nabellen referenties 
  • 15-19                        Bekendmaking college ambassadeurs april briefen collegeambassadeurs 
  • 6-10 mei                   Debat en presentatie collegeambassadeurs 
  • 10 mei:                    Bekendmaking ROCWB ambassadeur

Van 13 - 30 mei bereiden we de ROCWB-ambassadeur op de landelijke verkiezing.