Juryleden

De jury bestaat uit de volgende leden: 

  •  Joost van der Velden       - ROCWB-ambassadeur 2018 en student Zoomvliet College (voorzitter) 
  • Marc van Campenhout    - lid Raad van Bestuur  
  • Ella van der Weij               - docent Marketing Florijn College  
  • Jonathan Lagendijk          - student Prinsentuin College en lid Studentenraad 
  • Dirk Verbeek                     - afdelingsmanager Techniek Markiezaat College