Kick off 'Tien jaar Een opleiding goed bekeken’

Dinsdag 10 februari 2015

Tien jaar geleden begon in Breda het Loopbaan Oriëntatie Project. Leerlingen van vier vmbo-scholen uit Breda kwamen een dagdeel actief meelopen met de mbo-opleiding van hun keuze. Onder de titel Een Opleiding Goed Bekeken (EOGB) is het project inmiddels verspreid over heel ROC West-Brabant en is het diep verankerd in de onderwijswereld van West-Brabant. Dinsdag 10 februari was de kick off van deze 10e editie in Breda en in Roosendaal met de uitreiking van de jubileumkrant aan leerlingen en begeleiders.

Derdejaars leerlingen van vmbo-scholen vinden het soms erg moeilijk om een keuze te maken voor een mbo-opleiding. Ze zien door de bomen het bos niet of weten van veel opleidingen niet precies wat ze inhouden. Een van de manieren om deze leerlingen te helpen een verantwoorde keuze te maken voor een vervolgopleiding is Een Opleiding Goed Bekeken (EOGB). Op die manier kunnen leerlingen ervaren hoe het beroep waarvoor ze - denken te – kiezen er in de praktijk uitziet. Studenten en docenten van de mbo-opleidingen laten hen zo’n dag immers vooral met praktijkopdrachten aan de slag gaan. Zo maken de vmbo’ers tegelijkertijd kennis met de sfeer op een mbo-college en met de studenten en docenten.

Wijd verbreid in de regio
Jaarlijks bezoeken zo’n kleine 2200 derdejaars vmbo-leerlingen in februari en maart alle mbo-scholen van ROC West-Brabant. In de regio Roosendaal-Bergen op Zoom nemen zes vmbo-scholen deel en in de regio Breda maar liefst achttien. Hiermee is het grootste deel van de vmbo-scholen in het verzorgingsgebied van ROC West-Brabant enthousiast deelnemer van EOGB. Zowel bij de vmbo-scholen als bij de mbo-colleges wordt het als waardevol ervaren in het keuzeproces dat de leerlingen moeten doorlopen.

Opbrengst
Naast het beter in beeld brengen van de beroepskeuzemogelijkheden is een ander resultaat van 10 jaar EOGB dat het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) is gedaald. "Na afloop geeft 60% van de leerlingen aan zeker te zijn van hun sectorkeuze; 82% zegt aangezet te zijn tot nadenken. Een mooi resultaat", aldus organisator Rob Innemee. "Want ook de conclusie na zo’n dag van een leerling dat de opleiding helemaal niets voor hem is, is pure winst."

Feestelijke overhandiging jubileumkrant
Op dinsdagmiddag 10 februari is het eerste exemplaar van de jubileumkrant ‘10 jaar EOGB’ feestelijk uitgereikt aan de leerlingen en begeleiders de deelnemende vmbo-scholen, het Dongemond College uit Raamsdonksveer en Made, het Christoffel uit Breda en Roncalli uit Bergen op Zoom. Dit vond plaats op het Vitalis College in Breda (en tegelijk op het Zoomvliet College in Roosendaal). De wethouder van onderwijs in Breda, Miriam Haagh, kon helaas niet aanwezig zijn, maar had haar speech in de volgende videoboodschap verwoord:Heeft u vragen over EOGB of wilt u de jubileumkrant ontvangen? Mail dan naar servicecentrum@rocwb.nl
Bekijk ook het filmpje over 'Een opleiding goed bekeken':