Voortijdige schooluitval bestrijden door terugdringen verzuim 18+

Donderdag 19 maart 2015Eenduidige aanpak door Regionaal Bureau Leerplicht en ROC West-Brabant

Verzuim bij leerplichtige jongeren wordt door scholen en leerplichtambtenaren altijd meteen opgepakt. Dat geldt vanaf nu ook voor het verzuim van de niet meer leerplichtige 18-plussers. De betrokkenen bij het project ‘VSV begint met verzuim?’ beschouwen dit verzuim namelijk als een voorbode voor voortijdig schoolverlaten (VSV). Daarom werken de acht mbo-colleges van ons ROC en het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) sinds dit schooljaar nauw samen om het verzuim onder 18-plussers preventief aan te pakken.

Uitgangspunt daarbij is dat de mbo-colleges verzuim door 18-plus voortaan net zo bij het RBL gaan melden als het verzuim van 18-min en dat het RBL dit verzuim ook net zo actief gaat aanpakken als het verzuim van 18-min. Doordat de 18 West-Brabantse gemeenten, verenigd in het RBL, zo nauw op het gebied van de leerplicht samenwerken, hanteren zij ook dezelfde werkwijze en heeft iedere school zijn vaste leerplichtambtenaar. Daarbij is e.e.a. zo ingericht dat deze vsv-professional een deel van zijn werktijd op de school aanwezig is, waardoor direct contact met de schoolgebonden begeleiders altijd mogelijk is.

Naast dit initiatief ontplooien we met RBL gezamenlijk nog tal van andere activiteiten om het verzuim en voortijdig schoolverlaten in West-Brabant verder terug te dringen. Zo wordt samengewerkt met de GGZ in het project M@zzl, dat zich speciaal richt op het adviseren van ziekgemelde leerlingen, kunnen ook de klanten van het RBL voor testen en studieloopbaanadvies terecht bij ons Servicecentrum voor Studie & Beroep en worden docenten en leerplichtambtenaren gezamenlijk in signalerings- en coachingsvaardigheden getraind.

Initiatievenkaart
Al deze initiatieven staan vermeld op een landelijke initiatievenkaart van het project ‘Verzuim 18+, we missen je’, die minister Jet Bussemaker tijdens de officiële afsluitingsbijeenkomst van het project op 24 maart uit handen van de voorzitter van Ingrado, Carry Roozemond, zal ontvangen. Als brancheorganisatie voor ‘Leerplicht en RMC’ coördineerde Ingrado dit project, waarbinnen landelijk diverse, veelbelovende initiatieven voor een goede aanpak van verzuim zijn ontwikkeld.

De aanbevelingen die minister Bussemaker ook nog meekrijgt moeten verder zorgen voor het verduurzamen van de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Naast de minister nemen daarom ook vertegenwoordigers van de MBO Raad, de VNG en DUO een aantal aanbevelingen in ontvangst.