Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CiV) Biobased Ecoonomy gestart

Vrijdag 11 oktober 2013

Op 10 oktober werd bij ROC West-Brabant, tijdens de Prinsentuin Duurzaamheidsdag, de beslissende stap naar de oprichting van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CiV) Biobased Economy.

Budget

Het Platform Bètatechniek overhandigde namens het Ministerie van Economische zaken een cheque van ruim € 1 miljoen aan bestuursvoorzitter Arjan Kastelein. Samen met een plaquette met de toekenning van de officiële status van: Centrum voor Innovatief Vakmanschap Biobased (CiV).

In het centrum gaan onderwijs en bedrijfsleven intensief samenwerken bij de vormgeving en uitvoering van onderwijsactiviteiten die nauw aansluiten bij de behoefte van het regionale bedrijfsleven in de sector van de 'groene chemie'.

Samenwerking

Namens ROC West-Brabant gaan Prinsentuin College (Breda), Radius College (Breda) en Markiezaat College (Bergen op Zoom) samen vormgeven aan het CiV Biobased voor het mbo.

Daarnaast zijn er vanuit het bedrijfsleven een aantal ketenpartners.

Biobased Economy en West-Brabant

Met het CiV Biobased positioneert ROC West-Brabant zich in het hart van de biobased ontwikkelingen in de Zuidwest Delta. De Biobased Economy vormt, naast Maintenance en Logistiek, een van de belangrijkste speerpunten in de economische transitie en de groei van werkgelegenheid in de regio West-Brabant en is van cruciaal belang voor de economische toekomst van de regio.

De Biobased Economy vraagt om een structurele heroriëntatie van een groot aantal chemische bedrijven, doordat zij in hoog tempo fossiele brandstoffen zoals olie, vervangen door groene grondstoffen. Agrifood-bedrijven richten zich meer en meer op productie van halffabricaten of grondstoffen voor de chemie. Beide categorieën van betrokken bedrijven streven naar duurzame, energie- en waterbesparende productie, hergebruik en waardecreatie van materialen die tot voor kort als rest/afvalstromen werden gezien.

Deze ontwikkelingen vinden bij uitstek plaats in West-Brabant vanwege de aanwezigheid van belangrijke chemische en agrifood (productie)bedrijven en vanwege de goede logistieke aan- en afvoermogelijkheden door de nabijheid van de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen.

Partners

In de afgelopen maanden is in de regio aan de hand van een businessplan een netwerk van bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen opgezet. Eén van de pijlers is onderwijs. Het CiV Biobased van ROC West-Brabant en het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) van Avans Hogeschool vormen het fundament onder deze pijler en zullen vanuit deze centra het onderwijs op het vlak van Biobased vorm gaan geven op mbo en hbo niveau. Deze unieke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven biedt kansen voor innovatieve ontwikkelingen en antwoorden op de opleidings- en onderzoeksvragen van het betrokken bedrijfsleven.