Commissaris van de Koning bezoekt ROC West-Brabant

Donderdag 2 april 2015

Impact activiteiten ROC West-Brabant reikt verder dan West-Brabant

Donderdag 2 april bracht de Commissaris van de Koning in Brabant, de heer Van de Donk, een bezoek aan de gemeente Etten-Leur en als onderdeel daarvan ook aan onze organisatie. Het ging om een kennismaking met onze onderwijsactiviteiten voor vmbo- en mbo-onderwijs en inzicht in het belang van de daaraan gerelateerde activiteiten voor heel Noord-Brabant.

Als onderwijsorganisatie richten wij onze activiteiten in eerste instantie op goed (beroeps)onderwijs voor de 25.000 leerlingen en studenten. Afstemming met hun toekomstig werkveld, het bedrijfsleven en instellingen, is van groot belang. Daarvoor ontplooien we vele activiteiten, van loopbaanoriëntatieprojecten als ‘Een opleiding goed bekeken’, Techniek in Bedrijf en Transfer Coaches tot innovatieve samenwerking met het werkveld. Voorbeelden van dat laatste zijn activiteiten in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Biobased, de Publiek Private Samenwerking Zorgboulevard Roosendaal en het Care Innovation Centre.

Arjan Kastelein, voorzitter van de Raad van Bestuur, praatte Van de Donk bij over de grote toegevoegde waarde van (top)sectoren waar wij voor opleiden in West-Brabant en het belang daarvan voor de provincie Brabant.

“ROC West-Brabant stimuleert en faciliteert de persoonlijke groei van leerlingen en studenten. Daarbij richten we ons op leren en leervermogen, loopbaan en burgerschap. Zo bevorderen we dat zij hun talenten optimaal ontwikkelen en productief maken zodat ze duurzaam kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van zichzelf, hun organisaties en de maatschappij. We vervullen daarmee een proactieve en stuwende rol in de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio.”

Beeldvorming
Een beter begrip en beeldvorming van onze activiteiten en doelstellingen leiden vaak tot betere samenwerking en levert op termijn wat op. Het is dus belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te scheppen van het beroepsonderwijs bij het bedrijfsleven, overheden, toeleverende en afnemende scholen en internationaal. Dit soort contacten leggen en onderhouden we voortdurend.

Dinsdag 31 maart was Ilona Dulfer, lid van de Raad van Bestuur, te gast bij de Rotary Etten-Leur om ROC West-Brabant te presenteren. Vandaag is er dus een bezoek geweest van de Commissaris van de Koning en donderdag 9 april bezoekt de Commandant der Strijdkrachten, generaal Middendorp, de VEVA-opleiding (Veiligheid en Vakmanschap) van het Vitalis College.