Mbo-locatie in Oosterhout gaat stoppen

Dinsdag 6 november 2012

De mbo-locatie van het Florijn College en Radius College in Oosterhout bouwt af. De huidige studenten kunnen hun opleiding afronden, daarvoor gaan ze na de zomervakantie 2013 naar de locaties in Breda. Er zullen in september 2013 echter geen nieuwe studenten meer instromen.

ROC West-Brabant heeft het besluit genomen om de mbo-locatie van het Florijn College en Radius College, sinds augustus 2008 in gebruik in de Mathildastraat in Oosterhout, af te gaan bouwen. Dat betekent dat er met ingang van september 2013 in Oosterhout  geen nieuwe instroom meer zal zijn in de Florijn-opleidingen bedrijfsadministratie, secretarieel, en detailhandel. Hetzelfde geldt voor de Radius-opleiding ICT. De reden voor het afbouwen is dat met de huidige bezetting van ongeveer 120 studenten, het in stand houden van zo'n kleinschalige locatie, een te kostbare aangelegenheid is.

Opleiding afronden

Voor de huidige studenten betekent dit, dat zij hun opleiding vanaf september 2013 gaan voortzetten in de Bredase locaties van Florijn College en Radius College. Aan nieuwe studenten worden deze opleidingen met deze specifieke opleidingsvorm echter niet meer aangeboden.

Verhuizing

De studenten en hun ouders zijn inmiddels  geïnformeerd over dit besluit. Volgende week is er nog een bijeenkomst waar ze terecht kunnen met eventuele vragen, bijvoorbeeld over de (letterlijke) verhuizing van de opleidingen van Oosterhout naar Breda.
Het besluit heeft geen personele gevolgen.

Reden

De Raad van Bestuur van ROC West-Brabant heeft het besluit niet licht genomen, zeker gezien de wens van de gemeente Oosterhout om een eigen mbo-locatie binnen de stadsgrenzen te realiseren. Bezien echter vanuit de besteedbare gelden van het Florijn College en Radius College, trekt deze kleine nevenlocatie een te grote wissel op het budget. De verwachte groei van studenten heeft de afgelopen jaren niet plaatsgevonden, reden waarom juist nu, na 4 jaar, de afweging is gemaakt om de extra investeringen in deze mbo-locatie stop te zetten.  De Raad van Bestuur heeft inmiddels de gemeente Oosterhout op de hoogte gesteld van het besluit. 

Onderwijsconcept

Een andere reden waarom de Raad van Bestuur het besluit betreurt, is het bijzondere onderwijsconcept van studentenbedrijven Flash en GAAV in Oosterhout dat veel positiefs heeft opgeleverd. De studenten in Oosterhout volgen een reguliere mbo-opleiding, echter in een heel bijzondere vorm: in de opleidingen in Oosterhout wordt gewerkt met levensechte praktijkopdrachten die voor en in samenwerking met het bedrijfsleven, instellingen en verenigingen worden uitgevoerd. Studenten leren dus elke dag in het bedrijf 'Flash' dat ze zelf runnen. De theorie die hen wordt aangeboden om opdrachten te kunnen uitvoeren, leren ze zo direct toe te passen ,  'on the job'.
Dit bijzondere onderwijsconcept, blijkt ook uit onderzoek, sluit goed aan bij de wijze waarop een mbo-student prettig kan leren en leren werken. Dat is dan ook de reden dat de opgedane ervaring met deze onderwijsvorm op enigerlei wijze een plek gaat krijgen in de reguliere Florijn-opleidingen in Breda. Het Florijn College ziet dat als een nadrukkelijke opdracht voor zichzelf.

Nota bene: het besluit om de mbo-locatie te gaan afbouwen staat los van de overige locaties van ROC West-Brabant in Oosterhout, de mavo Effent en de educatielocatie van Kellebeek College.