ROC West Brabant: 35% minder schoolverlaters

Woensdag 16 januari 2013

Het ministerie van OCW presenteerde op 15 januari de nieuwe landelijke cijfers over vroegtijdig schoolverlaters (VSV). Meer leerlingen gingen vorig schooljaar van school in bezit van minimaal een startkwalificatie. Daarmee is het aantal voortijdig schoolverlaters landelijk opnieuw gedaald, dit keer met zo’n 6% (van 38.600 in 2010-2102 naar 36.250 in 2011-2012). Vooral scholen in het middelbaar beroepsonderwijs wisten veel voortgang te boeken. Het ROC West-Brabant realiseerde een daling van 8%. Vergeleken met de cijfers uit het peiljaar 2005-2006 werd er zelfs een daling van 35% gerealiseerd.

 

Resultaatgerichte aanpak

De succesvolle vermindering van het aantal schoolverlaters bij  ROC West-Brabant komt door een intensieve en resultaatgerichte aanpak. Hierbij wordt strak gestuurd op de actuele uitvalcijfers en zijn er verschillende ondersteunende projecten om uitval te voorkomen, zoals coaching, begeleidingstrajecten bij beroepskeuze, heroriëntatie-klassen en professionalisering van docenten. ROC West Brabant creëert zo een hecht net van maatregelen om leerlingen binnenboord te houden.

Sturen op cijfers

ROC West-Brabant heeft de afgelopen jaren ingezet op het veranderen van de  alertheid en de rolopvatting van de opleidingsteams. De colleges en hun teams zijn er zich nu sterker van bewust dat het belangrijk is om uitval actief te beperken en zetten zich daar dan ook volledig voor in. Zo wordt een regionale poortwachter ingezet die maandelijks bijhoudt waarom studenten uitvallen en hoe dit kan worden voorkomen. De poortwachter verzamelt en analyseert informatie over uitvalredenen en verzuimmeldingen en onderneemt hier samen met de scholen acties tegen.

Ondersteunende projecten

Naast sturing op de actuele uitvalcijfers zijn er verschillende ondersteunden projecten die  het ROC West Brabant  ingezet om schooluitval te voorkomen. Dat begint al bij het intensief begeleiden van studenten bij hun beroepskeuze. Hierbij worden studenten bewust gemaakt van wat een bepaald beroep precies inhoudt door middel van voorlichting, snuffelstages en persoonlijke gesprekken. Als een student bijvoorbeeld graag in de horeca aan de slag wil, is het goed om te weten dat je dan vaak in de avonduren moet werken. Als studenten zich dat vooraf niet voldoende realiseren, ligt uitval op de loer. Hebben leerlingen toch een verkeerde keuze gemaakt dan zijn er op de colleges heroriëntatie-klassen waar zij opgevangen en begeleid worden in het maken van een nieuwe keuze.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van coaching en voorlichting bij de overgang van vmbo naar mbo. Transfercoaches begeleiden zogenaamde risicoleerlingen in het eerste leerjaar van het MBO. Vorig jaar zijn 187 leerlingen zo intensief begeleid waarvan er slechts 7 zijn uitgevallen. Vanaf dit schooljaar zijn er ook coaches beschikbaar om studenten in de daaropvolgende schooljaren te begeleiden.

Ook door docenten te professionaliseren wil ROC West-Brabant uitval voorkomen. Zij worden geschoold in het vroegtijdig herkennen van problemen, coachingsvaardigheden en klassenmanagement.