ROC West-Brabant blij met erkenning onderwijs innovatieprojecten

Maandag 1 juni 2015

Impuls vanuit bedrijfsleven en overheid voor innovatiever beroepsonderwijs 

ROC West-Brabant heeft vandaag voor twee projecten een bijdrage toegekend gekregen uit het RIF (Regionaal Investeringsfonds) mbo, een cofinanciering van overheid, ondernemers en onderwijs. Het gaat om de projecten ‘Bouw- en Techniekcentrum’ waar het Radius College in Breda bij betrokken is en ‘Composite Maintenance-Aviolanda’, waar het Markiezaat College uit Bergen op Zoom bij betrokken is. We zijnis blij met deze mogelijkheid om samen met het bedrijfsleven te werken aan een betere aansluiting tussen middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

De projecten zijn twee van de in totaal 29 vernieuwende initiatieven van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen die vandaag groen licht kregen van minister Jet Bussemaker (Onderwijs). In totaal is voor de 29 projecten € 72 miljoen beschikbaar uit het RIF. Met de twee huidige projecten gaan de betreffende colleges  gedurende 4 jaar aan de slag om een aantal doelstellingen die de colleges met hun partners uit het bedrijfsleven hebben geformuleerd waar te maken. Met de eerdere honorering in 2014 van de aanvraag voor de Zorgboulevard bij het Kellebeek College in Roosendaal zijn nu drie grote aanvragen uit het investeringsfondsaan ons toegewezen. Een positieve ontwikkeling.

Bouw- & Techniekcentrum
Het Radius College ziet de RIF-aanvraag gehonoreerd voor een project bij het nieuwe Bouw- & Techniekcentrum Breda aan de Biesdonkweg in Breda. Het bedrag wordt besteed aan innovatie en verbetering van de relatie tussen onderwijs en het bedrijfsleven voor de opleidingen binnen Bouw, Infra, Schilderen en Gespecialiseerde Aannemerij. Dat vertaalt zich o.a. in verbetering van de onderwijsprogramma’s, opzet en uitrol Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en vernieuwing van lesmaterialen.

Van het bedrag van € 3,4 miljoen euro, dat verdeeld over vier jaar wordt uitgekeerd, wordt   € 2,3 miljoen opgebracht door het bedrijfsleven en ruim € 1,1 miljoen subsidie verstrekt. Het Radius College ziet in de toekenning een bevestiging en honorering van de constructieve manier waarop zij samenwerkt met het bedrijfsleven.

Het Composite Maintenance Cluster West Brabant - Aviolanda Woensdrecht
Dit project sluit aan bij de vele innovatieve ontwikkelingen op het gebied van composietenonderhoud en –reparatie, die plaatsvinden op de vliegbasis Woensdrecht. Het vliegtuigonderhoudscluster in Woensdrecht, goed voor 3000 van de 9000 banen aldaar, gaat de komende jaren behoorlijk uitbreiden.

Bedrijven, onderwijs en overheden in West-Brabant constateren echter dat er op dit moment een tekort is aan kennis van composietreparatie. Met dit RIF-project kan nu vanuit een gezamenlijke visie een betere aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk op het gebied van composietenonderhoud en –reparatie gerealiseerd. Concrete activiteiten die gaan plaatsvinden zijn o.a. ontwikkelen Masterclasses en cursussen composieten en praktijk- en vakgerichte kennisdeling op locatie.

Van de kosten van ruim € 2,4 miljoen wordt ruim € 1,6 miljoen opgebracht door de regionale overheid en het bedrijfsleven en ruim € 0,8 miljoen subsidie verstrekt.

Regionaal investeringsfonds mbo 2015
Minister Bussemaker wil de baankansen van mbo-studenten vergroten door hun opleiding beter te laten aansluiten op hun toekomstige werkomgeving. Daarvoor zijn vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het regionaal bedrijfsleven en van provincies en gemeenten niet mogelijk zijn.

Met het Regionaal Investeringsfonds mbo stelt Bussemaker in vier jaar tijd in totaal €100 miljoen beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. Totaal kan er daarmee € 300 miljoen worden geïnvesteerd in betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk.