Reactie ROC West-Brabant op publicatie over P3transfer - 18 mei 2013

Zaterdag 18 mei 2013

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de berichtgeving in BN/De Stem van 18 mei jl. omtrent het faillissement van P3transfer BV. In de betreffende berichtgeving wordt ingegaan op een aantal vermeende misstanden die uiteindelijk tot dit faillissement zouden hebben geleid.


Uiteraard is de huidige Raad van Bestuur op de hoogte van een aantal zaken die zich rond P3transfer in het verleden hebben afgespeeld. We zijn daarover ook met partijen, zoals de Onderwijsinspectie, al geruime tijd in open en constructief gesprek. De insteek van de Raad van Bestuur  is om feiten onder ogen te zien om adequaat te kunnen reageren en in te grijpen.

De kritiek betreft vaak de maatwerkopleidingen die in het verleden, tot 6 jaar geleden, zijn verzorgd. Het is bovendien een complexe zaak waar het veel inspanning vraagt de echte feiten goed naar boven te krijgen en zo feiten van fictie/speculatie te kunnen onderscheiden. Ook als het gaat om de veranderende regelgeving, interne besluitvorming en de daadwerkelijke toepassing door P3-medewerkers van de gemaakte afspraken neemt het tijd om de feiten goed op een rijtje te krijgen. Vanwege deze extreme complexiteit kunnen we op dit moment helaas niet ingaan op de in het artikel aangehaalde zaken.

De Raad van Bestuur van ROC West-Brabant staat open voor alle kritiek en pakt die ook op. Daarom nemen we de aangehaalde zaken uiterst serieus en zullen we ons maximaal inspannen om de gevolgen voor cursisten en hun werkgevers tot een minimum te beperken.

Naar de opvatting van de Raad van Bestuur moet ROC West-Brabant staan voor goed onderwijs, ook in alle maatwerkopleidingen.  Daartoe zijn al diverse maatregelen genomen en ook in de toekomst zullen we dat blijven doen. Over de kwaliteit van het onderwijs en over de toepassing van regelgeving mag immers geen enkele discussie bestaan.