Overname pand Westerpoort door gemeente Tholen

Vrijdag 23 augustus 2013

De gemeente Tholen en ROC West-Brabant hebben een principeakkoord bereikt over de overname per januari 2015 van het gebouw van Westerpoort in Tholen voor een bedrag van € 3,8 miljoen.

Vanaf het schooljaar 2014/2015 zal zoals bekend het vmbo-onderwijs van ROC West-Brabant in de regio Bergen op Zoom e.o. samengevoegd worden op één locatie in Halsteren. Daarom komt het pand van Westerpoort in Tholen beschikbaar. De plannen van de gemeente Tholen voor de nieuwe invulling van het  gebouw voorzien in een bestemming  waarbij de nadruk nog steeds op onderwijs ligt.

Leerlingen en opleidingen van Westerpoort in Tholen en van ´t Bergse VMBO aan de Nobellaan verhuizen naar het gebouw van Prinsentuin Halsteren. Dit besluit hangt nauw samen met de demografische krimp in de regio  en de daaruit voortvloeiende plannen om via concentratie te komen tot één sterke en brede vmbo school voor Bergen op Zoom e.o.

De gemeenteraad van Tholen neemt op 12 september een definitief besluit. De Raad van Toezicht van ROC West-Brabant zal eind september een besluit nemen over de verkoop van Westerpoort.