Faillissement P3transfer BV

Donderdag 2 mei 2013ROC West-Brabant heeft met grote spijt de beslissing moeten nemen om het faillissement van P3transfer BV aan te vragen. Dit faillissement is op 1 mei 2013 uitgesproken. Allereerst voor de betrokken medewerkers betekent dit een zware slag en is het zeer ingrijpend.

ROC West-Brabant wil graag de nadelige gevolgen voor de betrokken cursisten en daarmee indirect hun werkgevers zoveel mogelijk beperken. ROC West-Brabant gaat daarom maatregelen nemen om de continuïteit van de lopende trajecten voor cursisten en opdrachtgevers te waarborgen.

Wij betreuren het dat met het faillissement een streep wordt gezet door de oorspronkelijke ambitie: via P3transfer gehoor geven aan specifieke opleidingsbehoeften van het regionale bedrijfsleven. Binnen de grenzen van onze mogelijkheden zal ROC West-Brabant blijven werken aan de vraag naar speciale opleidingstrajecten die de regionale economie een impuls kunnen geven.