Rob Neutelings treedt toe tot Raad van Bestuur ROC West-Brabant

Woensdag 1 juli 2015Per 1 september a.s. wordt de Raad van Bestuur versterkt van twee naar drie leden door het aantreden van Rob Neutelings.

Dr. Rob Neutelings (51) is een geboren Roosendaler. Hij volgde in Roosendaal het Norbertuscollege. Daarna deed hij de lerarenopleiding Nederlands/Maatschappijleer aan het Moller Instituut te Tilburg. Aansluitend studeerde hij af aan de Universiteit Utrecht in Communicatiekunde, in welke discipline hij daar later ook promoveerde.

Neutelings is momenteel werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) als Interimdirecteur van de dienst IT. Deze dienst is verantwoordelijk voor de ICT-ondersteuning van onderwijs-, onderzoeks- en bedrijfsprocessen. Tot 2015 was hij bij de VU Programmadirecteur Nieuwe Bedrijfsvoering. Een functie waarin hij verantwoordelijk was voor de verbetering en efficiencyverhoging van alle ondersteuningsprocessen waaronder Student- en Onderwijsondersteuning, Onderzoekondersteuning, Finance, HRM en IT. Eerder vervulde Neutelings leidinggevende functies op het terrein van bedrijfsvoering bij de VU Amsterdam en de TU Delft. Bij die laatste Universiteit doceerde hij in de jaren ’90 Communicatiewetenschap. Hij was er ook twee jaar voorzitter van een facultaire ondernemingsraad.

Rob Neutelings beschikt over de nodige bestuurlijke ervaring. Zo is hij sinds juni 2014 Lid van de Raad van Toezicht van ROC Leiden. Verder is hij commissaris bij het Woningbedrijf Velsen. Daarvoor vervulde hij verschillende bestuursfuncties waaronder die van bestuurslid en vicevoorzitter van de AVRO.

Met Rob Neutelings krijgt ROC West-Brabant er een ervaren en daadkrachtig bestuurder bij met veel kennis en ervaring over de volle breedte van bedrijfsvoerings-, ondersteunings- en veranderprocessen. Het zijn precies die terreinen waarop ROC West-Brabant de komende jaren staat voor de nodige uitdagingen en waar extra bestuurlijke capaciteit ons moet gaan helpen hierbij successen te boeken.