Vmbo-onderwijs samengevoegd op ÚÚn locatie in Halsteren

Vrijdag 20 september 2013Vanaf het schooljaar 2014/2015 zal het vmbo-onderwijs van ROC West-Brabant in de regio Bergen op Zoom samengevoegd worden op één locatie in Halsteren. Leerlingen en opleidingen van Westerpoort in Tholen en van ´t Bergse VMBO aan de Nobellaan in Bergen op Zoom, verhuizen naar het gebouw van Prinsentuin Halsteren.
Dit besluit hangt nauw samen met de demografische krimp in West-Brabant. De nieuwe school is met het brede aanbod optimaal voorbereid op de landelijke vernieuwing van het vmbo die in 2015 wordt ingevoerd.

Demografische krimp

In 2012 hebben schoolbesturen en de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen  onderzoek uitgevoerd naar demografische krimp in West-Brabant en de gevolgen daarvan voor het onderwijsaanbod. Daarbij is gezocht naar oplossingen voor een duurzame gezonde infrastructuur voor voortgezet onderwijs voor de regio Bergen op Zoom.

Er is in de regio sprake van demografische krimp: er zijn minder leerlingen, zo'n 14% minder in de bovenbouw in 2025. Het is daarom voor ROC West-Brabant niet haalbaar om op drie locaties (Westerpoort, ´t Bergse VMBO aan de Nobellaan in Bergen op Zoom en Prinsentuin Halsteren) in de regio Bergen op Zoom onderwijs aan te blijven bieden: niet vanuit financieel oogpunt maar ook niet vanuit het oogpunt van goed onderwijs. ROC West-Brabant heeft  er daarom voor gekozen om één sterke en kwalitatief goede vmbo-school binnen de gemeente Bergen op Zoom te positioneren die optimaal is voorbereid op de landelijke vernieuwing van het vmbo in 2015. De school heeft dan een uniek breed aanbod.

Voor de goede orde, de zorglocatie van 't Bergse VMBO aan de Pomonalaan in Bergen op Zoom blijft bestaan.

Arjan Kastelein, voorzitter Raad van Bestuur ROC West-Brabant: `Beroepsonderwijs en daarmee het vmbo, heeft beslist toekomst, daar zijn wij van overtuigd. Zeker in de regio Bergen op Zoom met zijn specifieke economische basis. ROC West-Brabant gaat ervoor zorgen dat het vmbo in deze regio zich goed voorbereidt op de toekomst. We hebben eerder voor een soortgelijke situatie in Breda gestaan. Dat heeft zeer goed uitgepakt voor de betrokken scholen en voor de kwaliteit van het hele onderwijs. De ervaring die we toen hebben opgedaan gaan we in Bergen op Zoom goed gebruiken.`

Locatie Halsteren

De nieuwe vmbo-school wordt voortgezet op de locatie van Prinsentuin Halsteren (Bergen op Zoom Noord). Hier staat een nieuw en goed uitgerust schoolgebouw met voldoende ruimte. De nieuwe school krijgt een breed onderwijs aanbod (groen, techniek, handel & administratie en zorg & welzijn) en kwalitatief goed onderwijs. Dit sluit aan bij de landelijke vernieuwing van het vmbo in 2015.

Westerpoort Tholen en ´t Bergs VMBO gaan verhuizen

We verlaten het gebouw van ´t Bergse VMBO aan de Nobellaan in Bergen op Zoom; de zorglocatie aan de Pomonalaan blijft in stand. Over een  nieuwe invulling van het gebouw van Westerpoort zal met de gemeente  Tholen overleg gevoerd worden.