Onderwijspioniersprijs voor twee docenten ROC West-Brabant

Maandag 13 juli 2015

Ideeën docenten elk beloond met prijs van € 4.000,-

 

Eind maart kondigde het Innovatienetwerk van ROC West-Brabant op zijn site een ideeënwedstrijd aan van de Onderwijspioniers. Voor het idee van ‘Buddy Project’ en ‘Radius Unit STEK’ kregen twee docenten de Onderwijspioniersprijs. Zij mogen ieder een bedrag van € 4.000,- gebruiken om hun idee verder uit te werken en krijgen daarbij ook professionele begeleiding.

OnderwijsPioniers (www.onderwijspioniers.nl) helpt leraren goede ideeën op school te ontwikkelen. Daarvoor hebben zij een wedstrijd uitgeschreven met een stimulatieprijs. Het Innovatienetwerk is binnen en buiten ROC West-Brabant actief om de vele goede ideeën over onderwijsvernieuwing online en offline te stimuleren. Pieter van Knippenberg is de aanjager van dit netwerk: “Binnen ROC West-Brabant hebben we zo’n 3000 medewerkers verspreid over 50 locaties. Daar lopen heel veel mensen tussen die mooie ideeën hebben, soms ook dezelfde soort ideeën. Juist het delen en verbinden van die kennis kan leiden tot nog beter én leuker onderwijs voor VMBO-leerlingen, MBO-studenten en docenten. Vorig jaar leverde dat al een onderwijspionier op met het AR Videolab van Dirk Verbeek van het Markiezaat College, nu dus weer twee”.


Buddy project
Marja van der Velden, docente aan het Bredase Cingel College (MBO Horeca & Toerisme), heeft het winnende idee van het ‘Buddy Project’ ingezonden. Het is een initiatief om studenten van niveau 4 Facilitaire Dienstverlening al tijdens de opleiding ‘real life’ ervaring op te laten doen met en te trainen in competenties als coachen, begeleiden en aansturen. In het project gaan deze FD studenten leerlingen van de Praktijkschool Breda begeleiden. Dat kan op de Praktijkschool zelf bij praktijklessen, maar ook op een stage of leerwerkplek van de leerlingen. Op deze manier dient het project verschillende doelen, zoals het tegemoet komen aan de behoefte van de studenten om andere vormen van leren, bij voorkeur in de praktijk, te krijgen aangeboden, vergroten van wederzijds respect door koppeling van studenten en leerlingen van verschillende scholen en verschillende niveaus en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het project zal eerst als pilot worden opgestart met de twee scholen, wanneer het succesvol blijkt kan het ook elders en breder worden ingezet.


Unit STEK
Het andere winnende idee is de ‘Radius Unit STEK’ van Jeroen Hiemstra, docent aan het Radius College (MBO Techniek). STEK is een terrein in de Belcrum in Breda, dat is bestemd voor vestiging van start ups bedrijfjes in de creatieve branche. Bedoeling is dat de start ups elkaar helpen. Kennis, kunde, vaardigheden en de exploitatie worden gedeeld. Vanuit Radius College bestond de wens om daar ook hun studentenbedrijf Madhouse te vestigen. Daarvoor is een oude zeecontainer aangeschaft, maar die moest wel bedrijfsklaar worden gemaakt. Een mooie gelegenheid om de theorie in de praktijk te laten brengen door studenten in een daadwerkelijk product: de Radius Unit. Verschillende teams binnen Radius kunnen elk hun expertise inzetten om een deel van de Radius Unit te ontwerpen c.q. te produceren. Zo maken studenten van de opleiding Bouwkunde de ontwerptekeningen en bouwkundige constructies, terwijl studenten media-vormgeving de grafische elementen voor de gevel gaan ontwerpen. De studenten Schilderen zullen deze elementen dan weer realiseren. Maar ook Electrotechniek en Werktuigbouw krijgen een rol in de gehele realisatie. Wanneer de Unit gereed is, zal deze dienst doen als bedrijfsruimte voor verschillende studentenbedrijven van het Radius, die (kleine) klussen aan kunnen pakken voor medewerkers vanuit het hele ROC West-Brabant en eventueel andere bedrijven op STEK.

 

Tips en tricks
De € 4.000,- prijzengeld moet worden ingezet om het ingezonden idee verder uit te werken, bijvoorbeeld voor vervanging van lesuren, materiële kosten of het inhuren van expertise. Tijdens vier Pioniersdagen ontmoeten de winnaars andere Pioniers en krijgen ze tips & tricks om het idee te realiseren. Er is ook een helpdesk beschikbaar, die een vinger aan de pols en altijd bereid is om mee te denken.

Kijk voor verdere informatie over de ideeën op http://www.hetinnovatienetwerk.nl onder Innovaties.