ROC West-Brabant draagt bij aan sectorplan werkgelegenheid

Donderdag 23 juli 2015West-Brabant dient als één van de eerste regio’s een sectorplan in bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In het sectorplan staan maatregelen en acties die de overgang bevorderen van werk of werkloosheid naar (ander) werk in hetzelfde of een ander beroep. Initiatiefnemers van het sectorplan zijn de gemeente Bergen op Zoom en de Regio West-Brabant.

In het sectorplan werken de volgende partijen samen: NV REWIN (hoofdaanvrager), De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW, werkgeversvereniging), Werk en Vakmanschap, De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV, werknemersvereniging) en de Regio West-Brabant (RWB). Naast deze partijen zijn het regionale bedrijfsleven, gemeenten, het UWV, het ROC West-Brabant en de provincie Noord-Brabant betrokken bij het opstellen van het sectorplan.

Uniek in West-Brabant is dat de regio anticipeert op een concrete vraag vanuit het bedrijfsleven. Werkgevers bij Aviolanda verwachten een groot tekort van personeel op alle niveaus in de luchtvaartonderhoud de komende jaren. Met het sectorplan heeft West-Brabant de ambitie om 270 personen bij Aviolanda (o.a. bij Fokker Services) te plaatsen en 50 personen in de logistiek bij andere bedrijven in de regio. Gemeenten en UWV zorgen voor de kandidaten en werkgevers nemen deze kandidaten aan. Werkgevers krijgen de helft van de opleidingskosten van het nieuwe personeel vergoed.
De helft van de totale begroting wordt gefinancierd door het Ministerie SZW en de andere helft door werkgevers en gemeenten in West-Brabant. De regio zet het sectorplan in voor alle werkgevers en toekomstige werknemers in West-Brabant in de sectoren maintenance (onderhoud) en logistiek. Daarnaast wordt een grootschalige marketingcampagne in de regio opgezet om mensen te interesseren voor werk in de techniek (specifiek luchtvaart). West-Brabant werkt al jaren intensief samen op arbeidsmarktgebied.

Bron: www.dichtbij.nl