ROC West-Brabant repareert maatwerktrajecten groene sector

Donderdag 19 december 2013

Bij een recent onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar maatwerktrajecten die ROC West-Brabant verzorgt voor werknemers van een bedrijf in de groene sector zijn tekortkomingen in de uitvoering naar voren gekomen.

Het gaat om trajecten in deeltijd binnen het domein ‘Natuur en Groene Ruimte’. De tekortkomingen zijn van dien aard dat de inspectie dringend adviseert nu niet tot diplomering over te gaan. De school erkent de conclusies en volgt het advies op.

In goed overleg met de werkgever zal de school de geconstateerde tekortkomingen wegnemen. Dit moet de betrokken deelnemers in staat stellen alsnog hun diploma of getuigschrift te halen. Voor circa 140 deelnemers zal het leiden tot extra activiteiten en/of vertraagde diplomering. Uiteraard betreuren wij het ongemak wat hier voor de betrokken deelnemers uit voortvloeit.

Voor circa 140 deelnemers kan het binnen het lopend traject aangepast worden. De school neemt daarmee de benodigde maatregelen om de kwaliteit van de maatwerktrajecten alsnog te borgen. Immers er mag geen discussie bestaan over de kwaliteit van de diploma’s.