De Rotonde en Markiezaat winnen eerste TalentTour

Woensdag 18 november 2015

Spetterend TalentTourevent in Faam-fabriek (bekijk hier het filmverslag van het TalentTourevent)

VMBO De Rotonde (Breda) en Markiezaat College (Bergen op Zoom) zijn met hun projecten uitgeroepen tot winnaars van TalentTour 2015 van ROC West-Brabant. Zij werden door een vak- en studentenjury en het publiek gekozen uit twaalf genomineerde projecten en ontvingen daarmee elk een cheque van € 2.000,-. Dat gebeurde dinsdagavond tijdens het TalentTourevent op 17 november in de Faam-fabriek. Daarmee ging de traditionele Jaaropening met de MBO-Toppersverkiezing over naar een Talentenprogramma voor MBO én VMBO.

Lees ook het artikel in BN De Stem van 18 november 2015.

‘Samen een school bouwen in Ghana’
Dit is naam van het project waarmee de Markiezaatstudenten zich samen met 11 andere projecten presenteerden op de Talentenvloer. Het project gaat het Markiezaat realiseren i.s.m. de Stichting Kofi Annan School. Er is veel belangstelling van studenten om deel te nemen, mn omdat het een internationale stage is, waarin samenwerken in een andere cultuur en samen bouwen met Ghanese studenten/werknemers als speciaal wordt ervaren. Het heeft daarmee een hoog leereffect dat wordt versterkt door het vooraf zelf organiseren van praktische workshops. Daarnaast is het bijzondere aan het project dat het een hoge mate van samenwerking heeft tussen diverse organisaties. Maatschappelijk is het interessant, omdat er een doorlopende leerlijn ontstaat voor Ghanese studenten in Ajumako-Afrance.
Het bedrag van € 2.000,- gaan ze besteden aan elektriciteitsvoorziening van de school waar mogelijk gekoppled aan zonnepanelen.

Op www.rocwb.nl/talenttourproject/schoolGhana staan ook de motivaties van de studenten.

Project ‘Me, myself and I’
Het ontdekken van eigen talenten en het omgaan met de problematiek(en) en uitdagingen van een leerling staat in dit project centraal. Alle leerlingen van de eerste drie leerjaren van het VMBO De Rotonde houden in hun eigen mentorklas een spreekbeurt tijdens het Ontwikkeluur. Dit is een speciaal lesuur, waarin de leerling centraal staat. Niet denken en plannen voor het kind, maar met het kind.

Zowel de docenten als leerlingen waren enorme blij met de prijs: “We zijn net pas uit de roes. De volgende ochtend hebben we een mooie huldiging gehouden binnen de school met onze leerlingen. Als team zijn we ontzettend trots op onze mooie doelgroep leerlingen die we onderwijs mogen geven binnen De Rotonde. Op de TalentTouravond hebben we dat op onze eigen wijze weg via het project laten zien. En wat is dan mooier om hier ook de erkenning voor te krijgen. Het was een fantastische avond met een terechte spotlight op onze leerlingen. “, aldus Wendy van Haperen van De Rotonde. 

Rondom het te besteden geld denken ze om het te investeren in materialen om de verdieping voor de leerlingen op te gaan zoeken en in het grafisch vormgeven van het project.

Op www.rocwb.nl/TalentTourproject/Memyself staat het project uitgebreid beschreven.

Spin off
In elke leerling en student schuilt talent. Dat probeert ROC West-Brabant op verschillende manieren te stimuleren en er uit te halen. Het zit ingebed in het onderwijs, met aantrekkelijke onderwijsvormen en praktijkgerichte projecten, waarbij een of meerdere vakken worden geleerd door een bedachte opdracht of een projectopdracht i.s.m. het bedrijfsleven of instellingen.

Met TalentTour laat het ROC zien welke geweldige projecten er binnen hun acht MBO-colleges en negen VMBO-scholen zijn en wat dit oplevert. TalentTour is dan ook een prima gelegenheid om die projecten te delen met de andere scholen en met de buitenwereld. Het biedt collegascholen een mooie kans om van die projecten te leren of om samen te gaan werken.

30 projecten
TalentTour is 14 september gestart en op alle MBO-colleges en VMBO-scholen van ROC West-Brabant bekendgemaakt. Docenten kregen vier weken de tijd om samen met hun leerlingen/studenten een project aan te melden. Uiteindelijk zijn er 30 projecten aangemeld die door de jury zijn beoordeeld op o.a. originaliteit, maatschappelijke relevantie, het leereffect en het groepsproces/samenwerking. Hieruit zijn uiteindelijk zeven MBO- en vijf VMBO- projecten genomineerd.

TalentTourevent
De 12 projecten mochten zich tijdens een feestelijke avond op dinsdag 17 november in de FAAM-fabriek in Breda presenteren op de Talentenvloer. Het publiek kreeg ruim de tijd om kennis te maken met het project en mocht er zelfs een waarde aan toekennen. Samen met het oordeel van de vak- en studentenjury met o.a. de oud ROC-Toppers werd zowel uit het VMBO als het MBO een project gekozen dat elk een bedrag van € 2.000,- mag besteden aan verdere uitwerking van hun project.

Naast de projectenpresentaties bestond het avondprogramma uit een ‘TedX-talk’ van trendwatcher Ruud Veltenaar, muziek van oud-leerling en musicalster Britt Koole en werden best practices van talentontwikkeling in het bedrijfsleven gepresenteerd. Na de prijsuitreiking was er een spetterende afsluiting met bekende DJ’s i.s.m. Decks & Drums. De genomineerde projecten waren:

VMBO
De Stam – Biesbosch (Effent)
Ik hou van Holland (Prinsentuin Andel)
Packagedesign (Scala)
Me, myself and I (De Rotonde)
5 Talenten Ontdek Plek (Prinsentuin van Cooth)

MBO
Accelerated learning (Kellebeek College)
Artopia (Radius College)
Co-creatie (Zoomvliet College)
ECOSchools (Prinsentuin College)
10 Student Compagny Peer (Zoomvliet College)
11 Roem en Poen (Kellebeek College)
12 School bouwen Ghana (Markiezaat College)