ROC West-Brabant sluit zich aan bij de oproep aan de minister: géén gedwongen splitsing scholen

Donderdag 10 december 2015Docenten, studenten, toezichthouders en bestuurders in het mbo roepen de minister van OCW en de Vaste Kamercommissie Onderwijs op om  mbo-scholen de vrijheid te laten behouden hun eigen organisatievorm te kiezen,  die past bij de menselijke maat in het mbo. ROC West-Brabant sluit zich van harte aan bij die oproep.  

ROC West-Brabant werd vorige week door minister Bussemaker genoemd als een goed voorbeeld van een ROC waar oog is voor de menselijke maat binnen kleinere mbo-colleges. Die keuze heeft ROC West-Brabant ooit bewust gemaakt, juist met de menselijke maat als argument. Dat neemt niet weg dat ROC West-Brabant de oproep die nu wordt gedaan aan de minister van harte ondersteunt: een ROC moet zelf een organisatievorm kunnen blijven kiezen, aansluitend bij de regionale situatie en wensen.   

Alle bij de MBO Raad aangesloten scholen, de JOB (de vertegenwoordiging van de studenten in het mbo), de AOB, FNV Overheid, UNIENFTO, CNVO, de BVMBO, de FvOV en het Platform Raden van Toezicht van de mbo-instellingen doen deze oproep in een gezamenlijke reactie op de Kamerbrief van de minister van OCW over de menselijke maat in het mbo.
In de brief stellen de ondertekenaars dat scholen niet zitten te wachten op Haagse regelgeving die scholen min of meer verplicht gemeenschappen van mbo-colleges te vormen. Regelgeving die besturen in overleg met personeel en studenten de mogelijkheid biedt het onderwijs in een andere bestuursvorm aan te bieden (zoals eerder vanuit de sector zelf bepleit) vinden ze wél behulpzaam.
 
In de brief aan de minister staat onder andere dat scholen wel degelijk beseffen hoe belangrijk het kleinschalig aanbieden van onderwijs binnen grotere scholen voor de studenten is en onderschrijven daarom de menselijke maat in het onderwijs. In de huidige onderwijspraktijk binnen het mbo is die kleinschaligheid nu veelal al de realiteit. Daar streven de scholen naar met de organisatie in onderwijsteams. Deze teams zijn de bouwstenen voor het mbo en de ‘thuisbasis’ voor studenten en docenten. De teams zijn ingericht rond clusters van met elkaar samenhangende opleidingen. Daar vindt het onderwijs plaats en daar voelen de studenten zich thuis. Daar is de broedplaats voor docenten om aan innovatief beroepsonderwijs te werken. Daarin krijgt het eigenaarschap van docenten voor goed beroepsonderwijs vorm.

Alle bij de MBO Raad aangesloten scholen, de JOB, de AOB, FNV Overheid, UNIENFTO, CNVO, de BVMBO, de FvOV en het Platform Raden van Toezicht nodigen de minister en de Vaste Kamercommissie uit om in de scholen te komen kijken hoe de menselijke maat daar in de dagelijkse onderwijspraktijk vorm krijgt en daarbij ook van studenten en docenten te horen hoe zij dat zelf ervaren.