Rechter oordeelt: Van DDOS-aanval verdachte student moet terug naar Radius College

Vrijdag 20 december 2013

De student van Radius College, die door de school was verwijderd, moet per direct weer toegelaten worden tot de opleiding die hij volgde. De directie van Radius College legt zich neer bij het besluit van de rechter en zal de student weer toelaten tot de ICT-opleiding die hij volgde.

De student had een kort geding aangespannen tegen de school omdat hij van mening was dat de verwijdering onterecht was.

De directie van Radius College was tot verwijdering overgegaan, omdat de student wordt verdacht van DDOS-aanvallen op het computernetwerk van de school. Het Openbaar Ministerie heeft die zaak momenteel nog in onderzoek.

Voor Radius College was de verdenking voldoende onderbouwd met eigen onderzoek, om destijds tot verwijdering over te gaan. Dit besluit is, conform onze geldende procedures, een week geleden nog bij de interne bezwarencommissie ter toetsing voorgelegd. Op basis van de uitspraak van deze onafhankelijke commissie heeft de directie zijn besluit tot schorsing kunnen handhaven.

De rechter heeft in kort geding nu anders geoordeeld. Wij leggen ons bij die uitspraak neer.