Aantal voortijdig schoolverlaters ROC West-Brabant flink gedaald

Donderdag 18 februari 2016

Deze week heeft onderwijsminister Bussemaker de cijfers van de voortijdige schooluitval in het schooljaar 2014-2015 bekendgemaakt. Uit de nu beschikbare gegevens blijkt dat de aanpak van het voortijdig schoolverlaten door onze acht mbo-colleges succesvol is geweest. Was er in het schooljaar 2013-2014 nog sprake van een stijging van de vsv met 3,1% ten opzichte van 2012-2013, in schooljaar 2014-2015 is een daling van 771 naar 669 voortijdig schoolverlaters gerealiseerd. Procentueel betekent dit een afname van 8,2% t.o.v. het schooljaar 2013-2014. Daarmee is ROC West-Brabant succesvoller in de aanpak van het voortijdig schoolverlaten dan een aantal andere grote roc’s met meer dan 10.000 studenten.

Landelijke en regionale cijfers
De gepubliceerde cijfers laten ook zien dat de landelijke doelstelling van maximaal 25.000 voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2014-2015 is gehaald. De totale uitval in Nederland bedroeg namelijk 24.451 deelnemers en ligt daarmee 1.171 lager dan in het schooljaar 2013-2014.

In de eigen RMC-regio West-Brabant bezochten het afgelopen schooljaar 54.003 deelnemers het vo of mbo en daarvan verlieten er 983 voortijdig hun school. Dat betekent concreet dat in 2014-2015 slechts 1,8% van de totale deelnemerspopulatie voortijdig schoolverlater werd. Dit regionale uitvalpercentage is gelijk aan het gemiddelde landelijke percentage.

In het schooljaar 2013-2014 had West-Brabant dus nog 1108 voortijdig schoolverlaters bij een totale populatie van 53.933 deelnemers (2,1%) en was de uitval t.o.v. het voorafgaande schooljaar 2012-2013 nog met 3,6% gestegen. Nu daalt de uitval in onze regio met 7,0% t.o.v. 2013-2014. In ogenschouw nemend dat de definitieve uitvalcijfers in de afgelopen jaren lager uitvielen dan de voorlopige, mogen de vooruitzichten m.b.t. de definitieve vsv-resultaten (volgen medio november) over het schooljaar 2014-2015 nu al goed worden genoemd.

Daling sinds 2005
Op basis van de huidige resultaten is het aantal voortijdig schoolverlaters in RMC-Regio West-Brabant sinds het peiljaar 2005-2006 gedaald van 2.306 (4,4% van het totaal) naar 983 (1,8% van het totaal). Dit betekent dat de voortijdige schooluitval sinds de start van de regionale aanpak in West-Brabant structureel met 1.323 deelnemers, ofwel  57,4%, is afgenomen. Dat is een geweldige prestatie waar we als ROC West-Brabant en de andere regionale partners zeker trots op mogen zijn.

Tegelijkertijd  blijft de urgentie om de schooluitval aan te pakken onverminderd hoog. Daarom heeft minister Bussemaker een nieuw, nog scherper doel voor 2021 gesteld. In dat jaar mogen er landelijk maximaal nog 20.000 nieuwe vsv’ers per jaar zijn. De regio realiseert zich dat dit ook de komende jaren van alle betrokkenen een onverminderde  inspanning zal vragen.