Nieuwe opleiding Verkoopspecialist i.s.m. ROC4NL

Donderdag 14 april 2016

Vanaf het schooljaar 2016-2017 start er een nieuwe BBL-opleiding Verkoopspecialist, onder andere bij ROC West- Brabant. Deze maatwerkopleiding voor volwassenen, die werken in de retail, is een initiatief van het Innovatienetewerk van ROC West-Brabant en ontwikkeld in samenwerking met ROC Noorderpoort, ROC van Amsterdam en ROC van Twente (gezamenlijk ROC4NL genoemd).

Nieuwe vorm van opleiden
Bij deze opleiding Verkoopspecialist volgt de theorie die de student krijgt de persoonlijke praktijk van de student. De docent bevraagt de praktijkopleider aan de hand van een ontwikkeld format en zo wordt bepaald welk onderdeel wanneer in de opleiding aan bod komt.
De opleiding wordt blended aangeboden. Eén dag in de week werken de studenten klassikaal aan projecten en hun 21e eeuwse vaardigheden. De nieuwe BBL-opleiding wordt op verschillende plekken in het land aangeboden en uiteraard afgesloten met een erkend ROC-diploma.

Waarom een nieuwe opleiding?
De retail is volop in beweging. Denk bijvoorbeeld aan de economische crisis, de invloed van social media, de opkomst van webwinkels en het belang van duurzaam ondernemen. Het beroep van verkoopspecialist verandert onder invloed van deze ontwikkelingen. ROC4NL speelt hierop in door een vernieuwde BBL-opleiding aan te bieden rondom een alternatieve vorm van werkplekleren.

Waarde voor het onderwijs
De meerwaarde van de nieuwe opleiding voor de retail branche is de individuele maatwerk-opleiding die grotendeels plaats- en tijdsonafhankelijk te volgen is. De opbrengst voor het beroepsonderwijs is een vernieuwd onderwijsconcept en de inzet van moderne, educatieve technologieën. Middels kennisproductiviteitsmetingen worden de studenten (online) gevolgd in hun studievoortgang. De docent en praktijkopleider krijgen andere rollen in het opleidingsproces. Daardoor wordt de betrokkenheid bij student en opleiding vergroot.

Meer informatie over de nieuwe BBL-opleiding Verkoopspecialist of over ROC4NL? Neem contact op met Joachim Franssen (j.franssen@rocwb.nl of  06 51 21 68 94)