Conferentie voor studenten- en leerlingenraden

Donderdag 14 april 2016
Donderdag 14 april gingen ruim 80 leerlingen en studenten van alle raden van onze colleges en scholen in gesprek met de directeuren en Raad van Bestuur.

Op initiatief van de centrale MBO-studentenraad en de Raad van Bestuur werd op donderdag 14 april een bijeenkomst gehouden, waarbij de leerlingenraden van de 9 VMBO-scholen en van de 8 MBO-colleges aanwezig waren. Ook waren de VMBO-leerlingraadbegeleiders en alle directeuren aanwezig. 
Het doel was om samen te kijken of de rol van de raden verbeterkon worden en of we als ROC goed luisteren naar onze leerlingen en studenten. 

Met behulp van de werkvorm van Co-creatie gingen alle aanwezigen op een informele wijze met elkaar in gesprek, o.l.v. Annemiek Tekstra (docente aan Effent) en Sandra Schipperheijn (docente aan Zoomvliet College), om te horen wat ze verwachten van een leerlingen/studentenraad. Hoe kun je die op een moderne manier vorm en inhoud geven? Wat wil je er mee bereiken binnen je college of school?

De bijeenkomst vond plaats op het Florijn College in Breda.