Kort geding in ‘seksfilm-zaak Chantal’

Dinsdag 30 augustus 2016Op woensdag 31 aug. a.s. vindt voor de Voorzieningenrechter te Breda een kort geding plaats in de zaak die ook bekend staat als de ‘wraakporno-zaak van Chantal’. Hierin eist de advocaat van Chantal de mogelijkheid om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren in de systemen van het ROC West-Brabant naar eventuele sporen die kunnen leiden tot het vaststellen wie de maker van de Nep-Account is waarmee het filmpje van Chantal is gepubliceerd op Facebook en waarbij gebruik is gemaakt van het netwerk van het ROC.

Ook ROC West-Brabant betreurt de wijze waarop Chantal in deze kwestie is geschaad zeer. Het ROC heeft dan ook steeds de bereidheid getoond mee te werken aan een onderzoek. Het ROC is verplicht daaraan echter duidelijke voorwaarden te stellen aangezien bij een dergelijk onderzoek de privacy van grote aantallen van onze studenten en medewerkers in het geding is. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn wij gehouden die privacy van studenten en medewerkers te waarborgen. De brede opzet van het onderzoek die nu wordt geëist staat juist daarmee op gespannen voet.