Roy Palmen wordt nieuwe algemeen directeur vmbo

Maandag 5 september 2016De Raad van Bestuur heeft de heer Roy Palmen benoemd als algemeen directeur vmbo van ROC West-Brabant. Hij volgt in die functie Ton Flink op die sinds het begin van 2016 voor het ROC werkzaam is in de rol van programmadirecteur kwaliteit.

De functie van Ton wordt momenteel waargenomen door Kees van Steen die bij het aantreden van Roy Palmen weer terugkeert in zijn functie van directeur van de vmbo-school Scala. Roy Palmen begint met zijn werkzaamheden op 1 november a.s. De Raad van Bestuur is blij dat met deze benoeming de directie van het vmbo weer regulier op sterkte komt. 

Roy Palmen heeft de nodige ervaring opgedaan als directeur in het technisch beroepsonderwijs in Zuid-Limburg. In die hoedanigheid is hij in een leidende rol intensief betrokken geweest bij brede horizontale en verticale samenwerking tussen techniekscholen.

Roy Palmen is 47 jaar. Sinds de afronding van zijn opleiding tot leraar aan de Pedagogisch Technische Hogeschool in Eindhoven in 1998 is hij werkzaam bij Leeuwenborgh Opleidingen, een ROC dat actief is in Zuid-Limburg. Hij trad in dienst als docent bij de unit Techniek en vervulde er verschillende operationele managementfuncties. Vanaf 2007 was hij eerst unitmanager a.i. Techniek en vanaf 2008 directeur Techniek. In 2008 rondde hij bij TIAS, de business school van de universiteit van Tilburg succesvol de leergang Master of Management in Education af. 

Tussen 2012 en 2014 was Roy Palmen kwartiermaker voor de Mbo Samenwerkingsschool Techniek met als taak het bestuurlijk en juridisch voorbereiden en realiseren daarvan. Deze samenwerkingsschool is een initiatief van de beide Limburgse ROC’s Leeuwenborgh Opleidingen en Arcus College. Sinds 2014 is hij directeur van deze fusieorganisatie die 3.500 studenten en 250 fte telt. Hij heeft daarbij onder meer gewerkt aan het tot stand brengen van één onderwijskundig en organisatorisch onderwijscurriculum samen met vmbo, vo en hbo.