ROC hoeft Chantal niet te helpen bij haar onderzoek naar dader in seksfilm-zaak

Woensdag 21 september 2016

Rechter gaat mee in de overwegingen van ROC West-Brabant


Vandaag deed de rechter de uitspraak dat ROC West-Brabant Chantal niet hoeft te helpen met een onderzoek in de IT-systemen van ROC West-Brabant, naar degene die een seksfilmpje van haar heeft ge-upload. Dat gebeurde vanaf een IP-adres dat bij het ROC in gebruik is. Het ROC vindt de situatie die nu voor Chantal is ontstaan zeer spijtig.
De toets van de rechter is echter helder: ook hij vindt dat de privacy van gebruikers van de IT-systemen van het ROC zwaarder weegt dan de onderzoekwens van Chantal, hoe verdrietig haar situatie ook is.


Haar speurtocht hoeft hiermee niet te stranden. Het ROC meent dat Chantal nog andere en minder ingrijpende wegen kan bewandelen om op het spoor te komen van de dader die het filmpje op Facebook heeft geplaatst. Ook deze mening wordt gedeeld door de rechter. Hij geeft aan dat Chantal bijvoorbeeld via een strafrechtelijk onderzoek  of voorlopig getuigengehoor nog mogelijkheden heeft om de dader te achterhalen. Het ROC hoopt dat zij daarin slaagt.

Daarom is in eerste instantie dan ook zover als mogelijk ingegaan op de onderzoeksvragen van Chantal en haar team. Op een zeker moment overschreden de onderzoeksvragen echter de wettelijke ruimte die het ROC voor onderzoek heeft en ontstond een situatie waarin de privacy van andere gebruikers van het ROC-netwerk in het geding kwam. Het ROC meende dat deze privacy niet geschonden mocht worden en zo een wettelijke overtreding werd begaan. Daarom heeft het ROC de afweging aan de rechter overgelaten.
De rechter is tot een zelfde oordeel gekomen: namelijk dat het individuele belang van een slachtoffer om de dader te achterhalen minder zwaar weegt dan het wettelijke privacyrecht van een grote groep studenten of medewerkers die onschuldig is en ongevraagd onderwerp van onderzoek wordt.

Dat neemt niet weg dat het ROC Chantal alle mogelijkheden gunt, die haar nader op het spoor brengen van de dader, zodat ze daarmee dit nare en verdrietige hoofdstuk kan afsluiten.