Wisseling van de wacht binnen de Raad van Toezicht

Maandag 7 november 2016

Per 1 januari 2017 gaan drie nieuwe leden de Raad van Toezicht bemensen: mevrouw Boelema, mevrouw Groenewoud en de heer Buck nemen dan gedrieën het stokje over van de heren Verpaalen en Daleboudt.

Als gevolg van de statutaire benoemingstermijn treden de heren Guust Verpaalen en Kees Daleboudt terug als lid van de Raad van Toezicht. Daarom heeft de Raad van Toezicht de afgelopen periode besteed aan de werving van nieuwe leden.Nieuwe leden Raad van Toezicht 

Mevrouw Saskia Boelema uit Breda was in de periode 2010-2014 wethouder van Onderwijs in de gemeente Breda en maakte in die periode al nauw kennis met ROC West-Brabant. Ze beschikt  over veel bestuurservaring bij maatschappelijke organisaties in bijvoorbeeld kinderopvang, hulpverlening  en jeugdgezondheidszorg. Ze is nu onder andere programmadirecteur jeugd bij Actiz, branchevereniging voor zorgondernemers. Mevrouw Boelema is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.
Mevrouw Mary Groenewoud uit Bilthoven is lid Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis met - naast de verantwoordelijkheid voor een aantal zorgsectoren - onder andere de portefeuilles Personeel & Organisatie, Marketing en Communicatie, Procesverbetering en Innovatie en Facilities. Eerder bekleedde ze diverse directiefuncties bij onder andere Achmea.  
De heer Guy Buck uit Oosterhout is voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels in de regio Rotterdam en Drechtsteden. Hij beschikt over brede bestuurlijke ervaring in de zorgsector (ouderenzorg, thuiszorg) en brede toezichthoudende ervaring. Verder vervulde hij diverse directeursfuncties bij onder meer gemeente Westland en GGD en diverse managementfuncties bij de provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en ministerie van VROM.  
 

     
Saskia Boelema Mary Groenewoud  Guy BuckDe Raad van Toezicht neemt op 31 december a.s. afscheid van twee zeer gewaardeerde leden, die beiden een bijdrage hebben geleverd aan een professionele, kritische en toegewijde rol van het toezicht bij ROC West-Brabant.
 
De Raad van Toezicht bestaat vanaf 1 januari 2017 uit de volgende leden:
  • De heer mr. A. (Bert) Heikens (voorzitter)
  • De heer prof. dr. H.C.W. (Herman) Beijerinck
  • De heer W. (Wim) Kraaijeveld
  • Mevrouw S. (Saskia) Boelema
  • Mevrouw mr. M.J.R. (Mary) Groenewoud MBA
  • De heer drs. G.I.W.M. (Guy) Buck CCMM