ROC West-Brabant met CIV Biobased gastheer van succesvol General Assembly

Donderdag 17 november 2016

Dinsdag 15 en woensdag 16 november vond de tweedaagse conferentie plaats van alle  Centra voor Innovatief  Vakmanschap (mbo) en Centres of Expertise (hbo). Deze 8e jaarvergadering was een ongekend succes in de rij van uitwisselingsbijeenkomsten tussen de Centres. Meer dan 160 deelnemers, waaronder directeuren van centra, vertegenwoordigers uit Topsectoren, Ministerie OCW en EZ én minister Jet Bussemaker, deelden ervaringen uit en versnelden daarmee de kracht van deze centra in Nederland voor onderwijs en bedrijfsleven. CIV Biobased Economy van ROC West-Brabant was samen met CELTH (NHTV) en het CoE Biobased Economy (Avans en HZ University of applied sciences) gastheer en medeorganisator van deze bijzondere jaarvergadering.

Innovatie Expo tijdens jaarvergadering centra succesvol

Op 15 november opende de voorzitter van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant, Arjan Kastelein, de eerste dag van de General Assembly in Bergen op Zoom. Gedurende de middag waren 28 innovatieve topprojecten te zien van diverse Centra. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in innovatieve projecten stond centraal tijdens de Innovatie expo, waarbij ook vele bestuurders van de topsectoren in Nederland aanwezig waren. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Biobased Economy was hiervoor geselecteerd met het Sorghum programma. In dit programma werken studenten van ROC West-Brabant samen met bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en materialen uit het gewas Sorghum. Er zijn inmiddels 40 studenten vanuit drie colleges die hieraan meewerken.

Manfred van de Kreeke, als manager CIV Biobased mede organisator van deze tweedaagse: 

“Ik ben trots op onze ROCWB-studenten die keihard hebben meegewerkt aan dit evenement. Vanuit het Zoomvliet College waren eerstejaars studenten van de opleiding Toerisme & Recreatie betrokken en een groep studenten van de opleiding  Gastheer/-vrouw.  Studenten podium – en evenemententechniek hebben een spectaculaire licht- en geluidsshow opgezet.

Sign en vormgeving studenten van het Markiezaat College hebben banners gemaakt en zuilen voor de bewegwijzering en de petit-fours werden verzorgd door studenten van de opleiding Brood & Banket van het Cingel College.           

Met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap zorgen we voor vernieuwend mbo onderwijs. Enerzijds door samen met bedrijven projecten op te zetten, anderzijds doordat onze studenten samen kunnen werken met hbo studenten in applicatiecentra aan praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten.” 

Enthousiaste minister van Onderwijs

De tweede dag, 16 november, was minister Bussemaker van OCW te gast, nu op locatie van de Sint  Joost Academie in Breda. Zij was onder de indruk  van de resultaten en sprak haar waardering uit voor de activiteit van de centra in het hbo en mbo. Specifiek benoemde zij ook nog eens het succes van de Zorgboulevard in Roosendaal, een van de toegekende RIF-projecten van ROC West-Brabant van de afgelopen jaren.     

Bussemaker: “Het bewijst dat met name het mkb innovatiever wordt. Het mkb is toch waar de Nederlandse economie op draait. Dat leidt tot interessante innovaties. Er ontstaan prachtige verbindingen tussen mkb en onderwijs, die tot stand komen door de innovatiecentra. We zien dat de kennis ten dienste komt van de economische ontwikkeling. De wisselwerking leidde ook tot nieuw onderwijs, de weg terug van praktijkervaring naar de opleidingen. Dit betekent een interessante innovatie in het onderwijs. Je hoort vaak dat het onderwijs achterloopt, dat wordt nu anders.”
                      

Samenwerken is niet nieuw

Het beroepsonderwijs, het hbo én mbo, waagt zich al langer aan vernieuwingen en nieuwe denkwijzen om actueler en flexibeler te zijn. Nieuw en uniek is het model van langdurig intensief samenwerken, vanaf een start-up constructie uitgroeiend naar een scale-up opzet. Inmiddels zijn er zo’n 133 Centres of Expertise (hbo) en Centra voor innovatief vakmanschap (mbo).  Samen hebben deze 133 samenwerkingsverbanden een bereik van ruim 4500 bedrijven, 50.000 studenten, bijna 4000 docenten en 83 MBO-instellingen en hogescholen. Zij vormen een bron van dynamiek zoals het onderwijs in ons land niet eerder kende. In de Centra staat naast het zorgen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven centraal.

Grootste kennisnetwerk beroepsonderwijs in Nederland

Om te blijven groeien, niet alleen in aantal maar juist ook in kwaliteit, is een grootschalige professionaliseringsslag voor en door Centra gewenst. Een groep van Centra heeft hiervoor de eerste aanzet gedaan door het opzetten van een kennisnetwerk onder de naam Katapult. Dit wordt het netwerk voor aanjagers van de kennis voor morgen, waar door beter van elkaar expertise gebruik te maken, snelheid in vernieuwing gehaald kan worden.