Paul Rosenmöller bezoekt Steenspil en Markiezaat College

Vrijdag 24 januari 2014


Paul Rosenmöller, ex-politicus en programmamaker, is sinds november 2013 voorzitter van de VO-raad. In het kader van zijn werkveldverkenning bezocht hij Steenspil, vmbo school in Halsteren, en Markiezaat College, mbo college in Bergen op Zoom. Hij zocht gisteren het gesprek vooral met de leerlingen, studenten en medewerkers.

Link tussen vmbo en mbo

Bij Steenspil wordt zowel groen onderwijs aangeboden als onderwijs in de sectoren techniek, zorg en economie. De school ontstond onlangs uit een samenvoeging van 3 vmbo scholen in de regio. Op deze school gin gde heer Rosenmöller ook in gesprek met de leerlingen- en ouderraad.

Bij het Markiezaat College kwam vooral de samenwerking met het bedrijfsleven en de doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo ter sprake.

Groen en niet groen

Met zijn bezoek aan scholen van ons ROC wilde de voorzitter van de VO-raad graag weten hoe de bijzondere combinatie van 'groen' en 'niet-groen' onderwijs onder één bestuur werkt. Het regulier onderwijs behoort immers tot het veld van het ministerie van OCW, het groene onderwijs tot het veld van het ministerie van LNV
Hij wilde graag weten hoe de Raad van Bestuur hiermee omgaat endus ook zelf een kijkje nemen bij de scholen.

Daarnaast kwamen tijdens het werkbezoek ook andere voor hem relevante thema’s aan de orde, zoals de krimpthematiek in de regio.