3 miljoen euro voor Grenzeloos Biobased Onderwijs

Maandag 9 januari 2017

Op 21 december vond in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht (NL) de startbijeenkomst plaats van het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs'.

CIV Biobased en 13 Nederlandse en Vlaamse partners krijgen voor dit project een subsidie van
€ 1,5 miljoen van Interreg Vlaanderen-Nederland. Zelf investeren de partners gezamenlijk ook
€ 1,5 miljoen. Het doel van het project is om in drie jaar meer en beter gekwalificeerd personeel op te leiden voor het toenemende aantal bedrijven in de grensregio dat 'groene' grondstoffen gebruikt als brandstof en voor productinnovatie. Deze ontwikkeling biedt veel kansen voor de economie in de regio en kan op termijn zo'n 1.500 nieuwe banen opleveren.

Kansen in de 'Biobased economy'

De 'biobased economy', waarin fossiele brand- en grondstoffen plaatsmaken voor 'groene' alternatieven, zorgt voor innovaties en business kansen in diverse traditionele sectoren zoals agro-food, bouw, chemie, textiel en maritiem.

Vlaanderen en Nederland zijn koploper op het gebied van biobased economy. Maar er zijn nog grote stappen te maken. Om de onderwijsprogramma's op MBO, HBO én WO niveau aan te laten sluiten op de (toekomstige) vraag uit het bedrijfsleven en er aan beide kanten van de grens dezelfde uitdagingen en kansen liggen, hebben de partners binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' besloten hun krachten te bundelen.

Belang voor het ROC West-Brabant

Het project is een impuls voor ROC West-Brabant in het algemeen en CIV Biobased in het bijzonder. Een mooie erkenning van het vele 'zaaien' en een extra ondersteuning om jonge studenten echt te kunnen opleiden tot innovatieve professionals in de Biobased Economy.

Concreet betekent dit dat ROC West-Brabant bijdraagt aan de inventarisatie van huidig aanbod, expertises en technische faciliteiten en aan het beschrijven van gewenste technische faciliteiten voor de toekomst. Er worden twee lesmodules ontwikkeld (en getetst) over de suikerraffinage en natuurvezelverwerking en we geven input en medewerking aan een doorlopende leerlijn met het HBO.

ROC West-Brabant zal de verschillende activiteiten coördineren en levert zelf ook een actieve bijdrage door een deel van deze inventarisatie in de eigen regio uit te voeren. Daarnaast worden eigen faciliteiten voor opleiding en toegepast onderzoek geoptimaliseerd o.g.v. suikerraffinage en vezelverwerking en ontwikkelen ze een 'onderzoekend leren programma' in samenwerking met het bedrijfsleven en HBO-instellingen. Dat zal uiteindelijk leiden tot succesvolle instroom van studenten op de arbeidsmarkt na voltooiing van hun opleiding.

Interreg Vlaanderen-Nederland

De subsidie van € 1,5 miljoen is toegekend door Interreg Vlaanderen-Nederland. Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Biobased economy is in de Koepelvisie Delta Region 2030 gekozen als één van de drie topclusters en driver voor innovatie en specialisatie in de Nederlands-Vlaamse Delta Regio. Met de aanwezigheid van een grote agro- en chemische sector, een gunstige geografische ligging en de samenwerking tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden kan de grensregio een unieke voortrekkersrol op zich nemen.

Samenstelling Partnerschap

Het partnerschap Grenzeloos Biobased Onderwijs bestaat uit:

 • Gemeente Dordrecht/ Regionaal programma Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden (verantwoordelijke)
 • VZW Instituut van het Heilig Graf (Vlaanderen)
 • Hogeschool Inholland (Zuid-Holland)
 • Stichting Avans (West-Brabant)
 • Universiteit Hasselt (Vlaanderen)
 • Bio Base Europe Training Center (Zeeland)
 • ROC West-Brabant (West-Brabant)
 • HoGent (Vlaanderen)
 • VITO NV (Werkgeversorganisatie in Vlaanderen)
 • Strategische Projectorganisatie Kempen (Werkgeversorganisatie in Vlaanderen)
 • Thomas More Kempen (Vlaanderen)
 • Stichting Biobased Delta (Triple Helix organisatie biobased)
 • HZ University of Applied Science (Zeeland)
 • St. ROC Zuid-Holland Zuid, Da Vinci College (Zuid-Holland)