TOEKOMSTIGE SPORTOPLEIDINGEN ROC WEST-BRABANT IN BREDA

Maandag 27 maart 2017

CIOS Goes en sportopleidingen Breda gaan afzonderlijk verder.
Eind januari hebben we het voornemen tot het opstarten van een van een eigen opleiding Sport en Bewegen bekendgemaakt. Medio maart maakte de gemeente Breda bekend dat plannen heeft tot het realiseren van een topsportcentrum. ROC West-Brabant heeft de intentie om op een aantal vlakken samen te gaan werken met de gemeente. Een goed moment om nog eens toe te lichten wat onze beweegredenen zijn om de sportopleidingen in Breda vanaf schooljaar 2018-2019 in een andere vorm aan te bieden aan geïnteresseerde studenten in de regio West-Brabant en de samenwerking met ROC Scalda te beëindigen.

Achtergrond
In januari is het principebesluit genomen dat de mbo-opleidingen Sport en Bewegen in Goes en Breda beide als zelfstandig opererende opleidingen verder gaan. De huidige constructie, waarbij Scalda en ROC West-Brabant gezamenlijk de opleiding voor sportbegeleiders aanbieden vanuit één coöperatie - onder de noemer ‘CIOS Goes Breda’- gaat dus veranderen.

Motivatie
Beide ROC’s gaan onder eigen vlag en onafhankelijk van elkaar de volledige opleiding Sport en Bewegen aanbieden. Dat betekent dat de beide ROC’s een eigen opleiding hebben, waarbij beide beschikken over zowel een onder- als bovenbouw.

Tot op dit moment is het aanbod in Breda beperkt tot de onderbouw en ronden de studenten in Goes hun opleiding af in de bovenbouw. In de praktijk betekent dit dat deze studenten ruim twee uur per dag reizen.

Met de ingezette verandering geeft ROC West-Brabant invulling aan het streven naar een zo volwaardig en kwalitatief hoogwaardig mogelijk opleidingsaanbod, om studenten in deze regio zo goed mogelijk te bedienen.

Het feit dat de gemeente Breda recent plannen bekend heeft gemaakt om een nieuw topsportcentrum te gaan bouwen aan de Terheijdenseweg versterkt onze gedachten om de opleidingen volledig in Breda te huisvesten.

Afstemming van het aanbod tussen beide zelfstandige opleidingen wordt nog nader verkend, zodat zowel de toekomstige studenten als de sector en werkvelden waar de studenten hun stage lopen optimaal kunnen profiteren van het aanbod in hun omgeving.

Zittende studenten
Inmiddels zijn er gesprekken tussen de ROC’s opgestart om de gevolgen van dit besluit optimaal te regelen. Hierbij staat één ding voorop: alle zittende studenten krijgen de gelegenheid hun opleiding ongewijzigd af te ronden. Voor instromende studenten die komende september de opleiding Sport en Bewegen willen starten, vinden nog diverse voorlichtingsmomenten plaats in zowel Goes als Breda. Kijk daarvoor op http://www.ciosgoesbreda.nl/voorlichting/open-dagen.

Voortgang
De gesprekken tussen beide ROC’s om te komen tot een invoeringsplan en de gevolgen van dit besluit goed te regelen, zijn gestart.
De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe opleiding in Breda, waarvoor we voorlopig als werktitel ‘Sport en Bewegen’ gebruiken, is augustus 2018. Er wordt al wel volop gewerkt aan de inrichting van een projectorganisatie voor de opstart en realisatie van de nieuwe opleiding. Deze projectorganisatie is gekoppeld aan het Vitalis college, waar studenten nu ook de eerste jaren van de CIOS-opleiding volgen.