ROCWB-studenten ambassadeurs internationale stage

Vrijdag 12 mei 2017

ROCWB studenten stimuleren kans om grenzen te verleggen

Of jongeren nu grafisch ontwerper, schoonheidsspecialiste, gastheer of zorgverlener  willen worden, ze ontwikkelen vaardigheden in een omgeving waar grenzen vervagen. Daarom stimuleren WorldSkills Netherlands en EP-Nuffic mbo-jongeren meer internationale ervaring op te doen tijdens hun opleiding. Juist die internationale leeromgeving levert een extra uitdaging om het vak te leren.

Momenteel doet zes procent van onze ROC- studenten een buitenlandstage, het streven is dit binnen een jaar te verhogen naar tien procent. Met een buitenlandervaring wordt naast de vakmatige- ook de persoonlijke ontwikkeling vergroot. Studenten leren omgaan met andere culturen en communiceren in een vreemde taal. Dat zien werkgevers ook en daarom zijn mbo-studenten met een internationale ervaring aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.

Het ambassadeursteam

Nina de Vooght, Dirkje van der Stel en Giel van Osch zijn sinds kort zogenoemde WilWeg-ambassadeur voor internationalisering. Deze drie studenten zetten zich de komende tijd binnen ROC West-Brabant in voor promotie van de buitenlandstage. Zelf liepen ze alle drie stage buiten onze landsgrenzen. Giel en Nina in Kenia en Dirkje in Antwerpen.

Giel, student Begeleider Specifieke Doelgroepen aan het Kellebeek College, liet zich stimuleren door de verhalen van zijn vader, die vroeger in Curacao stage liep. Voor Nina, student combi-opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Specifieke doelgroepen aan het Kellebeek, was het een totaal onverwachte beslissing. “Van te voren was ik er absoluut geen voorstander van om naar het buitenland te gaan, ik was veel te bang om last van heimwee te krijgen. Het was zomaar een spontaan besluit, maar dit is echt heel goed uitgepakt. Toen ik daar ziek was, miste ik mijn thuisfont wel, mijn mama die niet zomaar even bij me kon zitten. Dan is het even slikken, maar ik heb er zoveel goeds voor terug gekregen…”

Eigen huishouden

Dirkje, student Sociaal Werk aan het Vitalis college, liep een half jaar mee in een Antwerpse achterstandswijk. “Het leek me een interessant project. Bovendien is er in België nog veel geld voor dit werk. De stage heeft me dan ook niets gekost, ik kon het goed doen van de vergoeding die ik kreeg. Het was wel even wennen, want hoewel ik redelijk dicht bij huis bleef, woonde ik wel voor het eerst op mezelf. Boodschappen doen, voor mijn eten zorgen, mijn eigen huishouden draaien, dat was allemaal nieuw voor me. Zo moest ik ook een nieuw sociaal netwerk opbouwen, maar dat lukte heel goed. Daarom kijk ik er met een heel goed gevoel op terug. De warmte van de mensen in die wijk, die uit allerlei landen kwamen, dat was echt bijzonder. Ik heb een hechte band met de mensen daar opgebouwd.”

Hobbels

Hoewel de kersverse WilWeg-ambassadeurs absoluut geen spijt van hun buitenlandervaring hebben, snappen ze wel  wat medestudenten kan weerhouden. “Je moet van tevoren echt heel veel papieren in orde maken en dingen regelen, je bent lang van huis, het onbekende vinden veel jongeren toch eng en als je buiten Europa gaat, kost zo’n stage je ook nog eens veel geld. Door onze ervaring durven we te zeggen dat dit echt allemaal de moeite waard is. Als ambassadeurs willen we hier graag met studenten over praten als ze overwegen om naar het buitenland te gaan. En we kunnen ze natuurlijk helpen bij praktische zaken, zoals de hele papierwinkel.”

Wat levert het op?

Giel somt de voordelen van een buitenlandstage op. “Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling, je doet een hoop levenservaring op en ook op je CV is het een pluspunt. Ze weten dan dat je het avontuur aandurft. Daarnaast is het gewoon heel leuk, teveel om op te noemen. In Kenia viel ik in een bad van warmte. Het klimaat, maar ook de mensen zijn daar zo ontzettend warm. Dit gun ik iedereen. Daarom blijven we straks, als we van school zijn, ons inzetten als ambassadeur. We zijn nu bezig met een promofilmpje, maar daar blijft het niet bij. We zijn ook bereid om bijvoorbeeld tijdens docenten-teamdagen ons verhaal te doen of in een klas studenten.”

Extra aandacht

Dirkje valt hem in de reden. “Ik bekijk samen met Huub van Caam, teamvoorzitter Sociaal Werk, de mogelijkheden. Hij is verantwoordelijk voor internationalisering en we gaan elkaar op Vitalis ondersteunen bij de communicatie hierover. Dit doen we bijvoorbeeld in SLB-lessen en tijdens open dagen. We gaan hierbij meer vertellen over de veiligheid en stabiliteit van de landen waar studenten heen gaan. Op onze school krijgen de studenten overigens ook extra Engels, zodat ze zich in het buitenland gemakkelijker verstaanbaar kunnen maken.”

Contact

Zoals je hierboven kunt lezen, zijn de drie WilWeg-ambassadeurs bereid om op jouw school met docenten of studenten in gesprek te gaan. Daarom hier hun e-mailadressen. Ze beloven alle drie dagelijks hun postbus ‘te lichten’.

Nina de Vooght: d205060@edu.rocwb.nl

Giel van Osch: d204655@edu.rocwb.nl

Dirkje van der Stel: dirkje_vanderstel@hotmail.com

Meer info staat ook op https://www.epnuffic.nl/nieuws/ep-nuffic-news/wilweg-ambassadeurs-voor-mbo-van-start

Over EP-Nuffic

EP-Nuffic is hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Vanuit het hoofdkantoor in Den Haag en elf kantoren wereldwijd, werkt EP-Nuffic aan haar missie: internationalising education.