Rechter doet uitspraak in de zaak betreffende relatie ex-medewerker van Prinsentuin Andel en oud-leerlinge

Vrijdag 11 augustus 2017

ROC West-Brabant was geen partij in deze rechtszaak, deze ging tussen een voormalige leerling en een ex-docent. ROC West-Brabant schaart zich vanzelfsprekend achter de uitspraak die de rechter in deze zaak heeft gedaan. De situatie waarin de leerlinge destijds terecht kwam en de gevolgen die zij daarvan heeft ondervonden, vinden we heel naar voor haar en haar familie.

Het ROC betreurt het ten zeerste dat destijds een medewerker van de betreffende school tegen de gedragsregels, een relatie is aangegaan met een leerlinge. Dit past absoluut niet in de professionele houding die wij van een docent verwachten. 

Toen ROC West-Brabant op de hoogte werd gebracht van de relatie, was de leerlinge op dat moment inmiddels 2 jaar van school. Er is toen contact geweest tussen de school en de ouders van de leerlinge. 

Na dit gesprek heeft ROC West-Brabant destijds de maatregelen getroffen die een school in een dergelijk geval kan treffen, door afscheid te nemen van betreffende docent. 

ROC West-Brabant staat voor docenten die op professionele wijze ten opzichte van de leerlingen hun taken uitvoeren, daarover hoeven ouders zich geen zorgen te maken.