Nieuws BN De Stem over Onderwijsinspectie niet recent

Maandag 21 augustus 2017

Het bericht op 20 augustus in BN DeStem over de rapportage van de Onderwijsinspectie, is gebaseerd op niet recente informatie.

Het ROC West-Brabant zou met drie onvoldoendes bedeeld zijn. Dit bericht is achterhaald; inmiddels zijn de drie betreffende opleidingen sterk verbeterd. ROC West-Brabant mag weer zelf examineren voor de opleiding Chauffeur Goederenvervoer en de opleiding Voedingsoperator scoorde in maart van dit jaar weer een voldoende.

De examinering van de opleiding Zelfstandig Werkend Broodbakker is aangepast. Deze vindt inmiddels in dezelfde lijn plaats als de andere examens op het Cingel College, welke voldoende zijn bevonden door de Inspectie. Daarom verwacht de school dan ook dat deze opleiding een voldoende krijgt na het volgende onderzoek van de Inspectie.