Bert Heikens nieuwe voorzitter Raad van Toezicht ROC West-Brabant

Donderdag 6 februari 2014

Daarmee volgt hij Klaus Koch op, die zich enkele tientallen jaren op vrijwillige basis heeft ingezet voor ROC West-Brabant en voorgangers.

Achtergrond Bert Heikens
Net als  Klaus Koch is Bert Heikens afkomstig uit de advocatuur. Tot voor kort was hij partner bij AKD NV (het vijfde grootste kantoor  van advocaten en notarissen in Nederland met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Breda , Eindhoven en Brussel), waar hij nu nog parttime werkzaam is als ‘of counsel’. Van 2003 tot 2010 was hij bestuursvoorzitter van AKD. Daarnaast heeft hij in diverse ondernemingen toezichthoudende posities bekleed. Verder is hij lid van de Dutch-Swedish Chamber of Commerce en secretaris van het bestuur van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse kamer van koophandel SANEC. Hij is lid van de raad van Commissarissen van Automotive Facilities Brainport Holding NV. Bert Heikens woont in Aarle-Rixtel.

Welkom bij ROC West-Brabant
Arjan Kastelein, voorzitter Raad van Bestuur ROC West-Brabant: “In de heer Heikens hebben we een waardige opvolger gevonden van de heer Koch. Onze organisatie moet zich blijvend aanpassen aan wensen van de regio, ouders, het bedrijfsleven, het ministerie. Dat leidt soms tot veel dynamiek en complexe ontwikkelingen, terwijl er ook veel wet- en regelgeving bestaat waarbinnen we moeten opereren. Wij zijn ervan overtuigd dat de heer Heikens op een juiste wijze de voorzittersrol kan vervullen die past bij een eigentijdse en kritische Raad van Toezicht. Wij heten hem van harte welkom. “

Het is de bedoeling dat de heer Heikens eind februari de voorzittershamer overneemt van Klaus Koch.

Afscheid van Klaus Koch
Vanzelfsprekend neemt ROC West-Brabant te zijner tijd op passende wijze afscheid van de heer Koch. Gedurende een lange periode heeft hij zich ingezet voor het beroepsonderwijs in onze regio. Een van de belangrijke ontwikkelingen waar hij zijn bijdrage aan leverde, was de fusie tussen ROC West-Brabant ‘oud’ en het Baronie College, in 2005. Ook in de jaren daarna heeft hij met veel deskundigheid en grote betrokkenheid een belangrijke rol gespeeld bij de verdere ontwikkelingen van het ROC. Arjan Kastelein: ‘’Hij wist steeds een hele goede balans te vinden tussen zeer kritisch zijn op ontwikkelingen en ruimte voor initiatieven. Hij wist als geen ander zaken terug te brengen tot de kern van de zaak. Daarmee heeft hij de vaak complexe besluitvorming een zeer goede dienst bewezen.”