Leerlingen Scala betrokken bij vechtpartij

Dinsdag 12 september 2017

Vorige week heeft er buiten school en na schooltijd een vechtpartij plaatsgevonden, waarbij helaas ook leerlingen van Scala betrokken waren. Deze vechtpartij is gefilmd en via social media verspreid. Het bewuste filmpje laat beelden zien die Scala ten zeerste afkeurt en niet mee geassocieerd wil worden.

Op dit moment doet de politie onderzoek. De directies van Scala en het Newman College verlenen hieraan hun volledige medewerking. Hierbij handelen ze volgens het door alle Bredase scholen gebruikte convenant : “de veilige school” 

Ten aanzien van het gebeurde heeft Scala tot dusver als volgt gehandeld :

  • In samenwerking met de politie is vastgesteld welke jongeren fysiek geweld hebben gebruikt. Het is aan de politie om hieraan opvolging te geven. Waar nodig en gewenst, trekt Scala uiteraard samen met de politie op.
  • De sociale veiligheid op school is leidend voor eventueel verder te nemen maatregelen en/of te maken afspraken. In het leerlingenstatuut staan de maatregelen beschreven die genomen kunnen worden bij ernstig wangedrag. Schorsing en verwijdering van school kunnen tot de maatregelen behoren.
  • Uit het oogpunt van de verantwoordelijkheid van de directie voor de sociale veiligheid op school, zijn de betreffende leerlingen nu niet welkom.
  • De ouder(s)/verzorger(s) van de betrokken leerlingen zijn benaderd en uitgenodigd voor een gesprek op school, samen met hun kind.
  • Het is vanzelfsprekend dat er op school aandacht wordt besteed aan de waarden en normen waar wij als school voor staan.

Scala doet er alles aan om voor iedereen op school een veilige haven en prettige school te zijn! Dat lukt het beste als ze daarin samen optrekt met docenten, leerlingen en ouders.