Geen extra opleidingskosten Radius College

Zaterdag 16 september 2017

N.a.v. berichtgeving door JOB en het artikel in BNdeStem van 16 september jl.:

Geen enkele student heeft een factuur ontvangen die het wettelijke les- en cursusgeld overschrijdt, er zijn geen ‘extra’ opleidingskosten in rekening gebracht. Dat mag niet en dat doen we dus niet. 

JOB refereert naar contacten met een ouder en een medewerker van het ROC. De laatste heeft aan JOB een probleem toegelicht waar ROC’s mee te maken hebben: 

Het betreft een zeer beperkt aantal BBL-studenten (6) die meerdere studies achter elkaar volgen over een periode van meerdere jaren (soms met tussenliggende onderwijsvrije perioden), terwijl een ROC maar voor een beperkt aantal jaren bekostiging voor een student ontvangt vanuit DUO. Dat is een probleem waar een ROC mee te maken heeft. ROC West-Brabant zal daarvoor aan een student geen kosten in rekening brengen.

De betreffende 6 studenten zijn helaas onjuist geinformeerd, wat voor hen een heel vervelende situatie heeft opgeleverd, maar dus niet geleid heeft tot onjuiste facturering. De aan hen verstrekte informatie is op geen enkele manier gerelateerd aan ROC West-Brabant breed beleid.

Wij betreuren het dat JOB met hele vervelende termen een landelijk probleem verwoordt waar studenten van het ROC West-Brabant zeker niet voor gefactureerd worden.