Een nieuwe koers voor ROC West-Brabant

Donderdag 12 oktober 2017

De Raad van Bestuur van ROC West-Brabant heeft 11 oktober jl. een nieuwe koers voor de organisatie gepresenteerd.

Rob Neutelings, bestuursvoorzitter a.i.: “De strategie voor 2020 blijft ‘Kansrijk en Wendbaar’ maar we gaan dit op een andere manier realiseren. De uitdagingen van deze tijd sluiten niet meer aan bij de huidige besturingsfilosofie en organisatiestructuur. Deze gaan we vertalen naar de toekomst”.

De Raad van Bestuur heeft scherpe keuzes gemaakt waar ROC West-Brabant voor staat: beroepsonderwijs. ROC West-Brabant leidt leerlingen en studenten op voor een kansrijke toekomst met een goede aansluiting op de regionale arbeidsmarkt. Loopbaanleren is en blijft ons leidend perspectief.

 De volgende keuzes zijn gemaakt:

  1. ROC West-Brabant gaat onderzoeken hoe er op termijn en op zorgvuldige wijze afscheid genomen kan worden van een deel van het VO: het Stedelijk Gymnasium Breda en het Graaf Engelbrecht.
  2. Het VMBO krijgt zichtbaar een gelijkwaardige positie naast het MBO in de organisatie, om tot een betere verbinding te komen.
  3. ROC West-Brabant gaat naar een sectorale indeling van het MBO en vormt een Start-college voor speciale doelgroepen.
  4. Voor het VMBO wil ROC West-Brabant in afstemming met andere schoolbesturen zorgen voor een dekkend aanbod in de regio. Niet concurreren maar samenwerken.
  5. We nemen afscheid van de naam ROC, omdat die geen recht doet aan de samenstelling van de organisatie.

 Het tijdpad waarlangs gewerkt gaat worden is in 3 fases ingedeeld:

  • Fase 1 richten: schooljaar 2017 – 2018
  • Fase 2 inrichten: schooljaar 2018 – 2019
  • Fase 3 verrichten: schooljaar 2019 - 2020

Studenten en leerlingen zullen hier voorlopig nog niets van merken. Zodra de veranderingen van invloed gaan worden op de scholen, zal dit zorgvuldig met leerlingen, studenten en hun ouders worden gedeeld.