Bewust kiezen voor een mbo opleiding

Dinsdag 11 februari 2014

Vandaag start voor de 10e keer het LoopbaanOriëntatieProgramma  ‘Een Opleiding Goed Bekeken’. In dit programma voor leerlingen van het 3e leerjaar vmbo (gl en tl) werken de 8 mbo colleges van het ROC West-Brabant samen met de vmbo scholen in West-Brabant. Een Opleiding Goed Bekeken is een hulpmiddel om beter te kunnen kiezen voor een vakkenpakket, voor een sector en voor een beroepsopleiding. Het uiteindelijke doel: vmbo leerlingen beter voor te bereiden op hun studiekeuze binnen het mbo.

Deelname vmbo scholen

Bijna 2000 leerlingen, afkomstig van 20 verschillende vmbo scholen nemen deel aan dit programma. De leerlingen krijgen van te voren informatie over 30 verschillende programma’s, waar ze een keuze uit kunnen maken. Zo maken zij op een praktische manier kennis met wat zij van de erbij behorende beroepsopleidingen mogen verwachten. Resultaat: een betere en completere beeldvorming van de uiteindelijke studiekeuze in leerjaar 4.

Ontstaan

Een Opleiding Goed Bekeken is in 2005 opgestart als een LoopbaanOriëntatieProgramma (LOP) voor 3 vmbo scholen in Breda. Nu 10 jaar later is dit uitgegroeid tot een vast onderdeel van de LOP in vrijwel alle vmbo scholen in het werkgebied van ROC West-Brabant.

Verschillende locaties

Een Opleiding Goed Bekeken vindt plaats op 44 verschillende locaties in West-Brabant op de dinsdagmiddagen. De organisatie is in handen van twee projectleiders van het Servicecentrum Studie & Beroep van het ROC West-Brabant.