Vitalis College bouwt aan multifunctionele sportcampus

Donderdag 18 januari 2018

Het gaat er komen; een multifunctioneel sportcomplex voor zowel talentontwikkeling als breedtesport dat tevens voldoet aan de normen van NOC*NSF. Onlangs heeft de gemeente Breda na een grondig haalbaarheidsonderzoek een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ROC West-Brabant. Het Talentencentrum wordt een ontmoetingsplaats voor sporters en sportfaciliteiten, een soort ‘sportcampus’. Fysiotherapie, fitness en sport-ondersteunende medische functies krijgen een plek. Ook voorziet het in de behoefte aan extra binnensportruimte voor verenigingen. Daarnaast krijgt Breda nu een sporthal waar topsporttrainingen en -wedstrijden kunnen plaatsvinden. Locatie wordt het terrein van het Vitalis College aan de Terheijdenseweg.

Nieuwe opleiding Sport & Bewegen
Het Vitalis College, start met ingang van schooljaar 2018-2019 de nieuwe opleiding Sport & Bewegen. Er is een nauwe samenwerking met het werkveld in de regio Breda, zowel in de afstemming over het inhoudelijke programma, als in de samenwerking rondom stageplekken. De ontwikkeling van een talentencentrum past goed in de visie op sport, bewegen en leren van deze opleiding en draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van studenten in de gemeente en in het bijzonder in deze wijk. Bovendien versterkt het de samenwerking tussen gemeente en (v)mbo-onderwijs.

Rob Neutelings, Raad van Bestuur ROC West-Brabant: “Over enkele jaren kunnen studenten van de opleiding Sport en Bewegen gebruik maken van een prachtige accommodatie. Het mooie van dit multifunctionele concept is, dat het ook kansen biedt aan bijvoorbeeld mbo-studenten Zorg en Welzijn en onze vmbo-leerlingen van Scala. Onze studenten zijn door de brede maatschappelijke visie op dit talentencentrum straks nog beter, nog eerder en nog directer betrokken bij de wijk en de maatschappij waarin zij later gaan werken.“

Onderzoek plusvariant
Er wordt nog een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een plusvariant, namelijk een indoor atletiekhal bij het talentencentrum. De Atletiekunie en Atletiekvereniging SPRINT hebben hiervoor belangstelling, zodat atletiek ook in de wintermaanden mogelijk is. Met deze combinatie van talentencentrum en indoor atletiekhal kan Breda talentontwikkeling naar een hoger niveau tillen. Hiervoor is verder onderzoek nodig in samenspraak met verenigingen en maatschappelijke partners. Komende maanden verkent de gemeente ook de interesses van sportbonden en andere relevante partners in de sport. In de zomer van 2018 is de haalbaarheid van de plusvariant duidelijk. 

Doel is dat het talentencentrum er medio 2020 is.