Blog Raad van Bestuur

Donderdag 8 maart 2018

Arie Slob: “ik was zelf ook een dieseltje”


Met deze woorden gaf de minister van onderwijs in een artikel in BNdeStem aan dat hij een trage starter is geweest in zijn carrière en vertelde hij dat een paar van zijn kinderen via het VMBO een mooie toekomst hebben gerealiseerd. 

Daarmee deed de bewindsman een persoonlijke duit in het zakje van een landelijke discussie die eindelijk op gang is gekomen over ieders kansen op het VMBO. De voorzitters van de VO Raad en de MBO Raad hebben ook al bijgedragen aan de campagne en menig tv-rubriek of opinietijdschrift lijkt nu ineens ook de kwaliteit van het VMBO te gaan zien.

Wat is er aan de hand?

De economie trekt aan en het bedrijfsleven schreeuwt om vakmensen. Jongeren en hun ouders kiezen echter steeds vaker voor Mavo, Havo of VWO, terwijl de route naar werk via het MBO een heel uitdagende route is om aan je carrière te beginnen. De ideale voorbereiding op het MBO begint op het VMBO. Door demografische krimp en het gewijzigde keuzegedrag loopt het VMBO in aantallen echter al jaren terug.

Vakmanschap wordt in Nederland niet zo gewaardeerd als in onze buurlanden zoals bijvoorbeeld Duitsland. Daar heeft een ambachtsman nog echt aanzien en wordt ‘meister’ genoemd wordt. Door landelijk, regionaal en op iedere school in Nederland te laten zien welke toekomstmogelijkheden er voor onze VMBO leerlingen in het verschiet liggen hoopt men dit beeld te veranderen. Daarvoor is langdurig aandacht voor de mogelijkheden in het beroepsonderwijs helaas nog noodzakelijk. 

Ook onze eigen scholen moeten ieder jaar weer knokken voor iedere leerling. Daarvoor worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, maar ook talloze meeloopdagen, gastlessen en oudergesprekken. Dit alles organiseren onze collega’s van de VMBO scholen om te laten zien dat wij geloven in ons onderwijs en dat we kinderen een mooie toekomst te bieden hebben.

Het VMBO is geen restonderwijs en is niet de onderkant van de markt maar een gedegen voorbereiding op het MBO. Een vierjarige opleiding waarin je leert om jezelf te zijn, keuzes te maken en jezelf voor te bereiden op een beroep dat je echt ligt en dat je gelukkig maakt.

Deze week zal blijken of al die landelijke en regionale aandacht en alle inspanningen van onze enthousiaste en gedreven collega’s resultaat hebben opgeleverd. De inschrijvingen komen dan namelijk weer binnen bij onze scholen. Eind volgende week weten we of al deze inspanning ertoe heeft geleid dat het tij is gekeerd en dat we in een groeiende economie weer hofleverancier kunnen worden van bouwbedrijven, detaillisten, zorginstellingen, garagebedrijven, transport en logistieke instellingen etc.

Aan onze mensen heeft het niet gelegen. Honderden uren zijn in heel West-Brabant besteed aan voorlichting en begeleiding van potentiële leerlingen. Ik wil iedereen die daar aan meegewerkt heeft hartelijk danken voor alle inzet  in de afgelopen maanden en ben er van overtuigd dat we uiteindelijk met het beroepsonderwijs de slag gaan winnen! 

Iedere verstandige ouder zal zich uiteindelijk gaan realiseren dat de route VMBO-MBO geen dieseltje is maar een sneltrein naar een gouden toekomst!   

Ton Flink