Rob Neutelings voorzitter Raad van Bestuur ROC West-Brabant

Maandag 12 maart 2018Rob Neutelings is per 1 maart 2018 door de Raad van Toezicht benoemd tot bestuursvoorzitter. Tot op heden vervulde hij die functie ad interim.

Rob Neutelings werd medio april 2017 benoemd van lid Raad van Bestuur tot bestuursvoorzitter a.i. nadat zijn voorganger had besloten om afscheid te nemen van ROC West-Brabant.

Na zijn benoeming heeft Rob Neutelings samen met  de Raad van Bestuur(die naast Rob uit Andrea Kaim bestaat) een  koerswijziging voor ROC West-Brabant ingezet. De focus ligt daarbij op beroepsonderwijs: vmbo en mbo én het verbeteren van de aansluiting daartussen. Activiteiten die daar niet direct een bijdrage aan leveren, worden op termijn afgestoten. Verder heeft de Raad van Bestuur zich onder leiding van Neutelings gericht op de afwikkeling van het Inspectierapport Bestuurlijk Handelen dat in het voorjaar 2017 verscheen.

De Raad van Toezicht is van mening dat dit het goede moment is om Rob Neutelings definitief te benoemen als bestuursvoorzitter. Bert Heikens, voorzitter Raad van Toezicht: “Nu Rob Neutelings bijna een jaar lang de functie naar tevredenheid vervult, heeft de Raad van Toezicht er alle vertrouwen in dat hij met zijn Raad van Bestuur in staat is om ROC West-Brabant een nieuwe, kansrijke en beloftevolle richting in te sturen. Wij hebben dan ook besloten om hem officieel te benoemen in de rol van bestuursvoorzitter, met de steun van de studenten- en ondernemingsraad.”