Samenstadjesterker over gemeentegrenzen

Dinsdag 13 maart 2018

Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur, ondertekende maandag 12 maart jl. samen met diverse andere regiopartners het manifest Samenstadjesterker. Een aantal bestuurders uit de sectoren onderwijs, zorg, financiële instellingen en bedrijfsleven in West-Brabant, gaat de samenwerking tussen de gemeentes Bergen op Zoom en Roosendaal stimuleren over de gemeentegrenzen heen. Op de website samenstadjesterker.nl is uitgebreid te lezen welke ambities er leven. Rob Neutelings: "Onderwijs is de motor van de (regionale) economie. Jongeren trekken weg en als je niet uitkijkt, komen ze niet meer terug. Sommige scholen hebben als gevolg van krimp dit jaar 10 procent minder inschrijvingen. Ze moeten dus samenwerken om het onderwijsaanbod aantrekkelijk en divers te houden. Met dit initiatief willen we af van de concurrentie, maar veel meer gezamenlijk optrekken, waardoor West-Brabant als geheel sterker wordt."Ł

Lees ook het artikel in BNdeStem: https://www.bndestem.nl/roosendaal/west-brabantse-gemeenten-redeneren-te-veel-vanuit-de-eigen-stam~ae95527a/